BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Glannau
Jac Powell (Haman) a Elen Royles (Siwan) Theatr Elwy wedi agor yn swyddogol - Sioe i'w Chofio
Ebrill 2005
Hwrel Hwre! Mae Theatr Elwy wedi ei hagor yn swyddogol mewn seremoni rymus iawn gan Alun Pugh AC.
Yn ystod y noson gwelsom a chlywsom eitemau gwerth chweil gan grŵp roc o blith ein disgyblion a chân gan Francesca Hughes a ddaeth yn ail yng nghystadleuaeth 'Waw Ffactor' ar S4C yn ddiweddar. Gwefreiddiwyd y gynulleidfa gan berfformiadau gan ddisgyblon sy'n cael gwersi mewn gweithdai wythnosol gan Dawns Gogledd Ddwyrain Cymru a Sarah Baldock o SB Entertainments.

'Roedd cyfraniad gwefreiddiol y gantores enwog Ann Atkinson yn wledd i'r glust. Cawsom gyfle hefyd i weld y Sgrin Sinema a Thaflunydd Data o'r radd flaenaf wrth i Tom Goddard, Artist Preswyl, roi portread o gymuned Theatr Elwy a rhoi rhagolwg i ni o'r prosiect celfyddyd digidol mae wedi ei gomisiynu i'w gwblhau. Cyflwynwyd tusw o flodau i Rosemary Jones, Dirprwy yr Ysgol, am ei dycnwch a'i phenderfyniad i gael y maen i'r wal a gweld Theatr Elwy yn realiti.

Siaradodd Dave Phoenix ar ran Sir Ddinbych ar hanes y theatr, ei rôl yn 2005 a'r cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Soniwyd ymhellach gan Meurig Rees, Y Pennaeth, am y broses o ymgeisio am grantiau a diolchodd o waelod calon i'r holl noddwyr sydd wedi cyfrannu'n hael tuag at weld y freuddwyd o'r theatr newydd yn dod yn ffaith. Gwelwyd cyfraniad y gymuned i'r cyfanwaith gan Gadeirydd y Pwyllgor Rheoli, John Owens. Soniodd ef am y partneriaethau gyda'r gymuned, yr Eglwys Gadeiriol a'r Ddinas Gerdd.

Clowyd y noson gydag eitemau o'r Sioe Gerdd 'Amser Maith Ymlaen'. Noson wych ac agoriad teilwng iawn i Theatr Elwy.

Amser Maith Ymlaen

Cychwynwyd yr wythnos o ddathlu agoriad swyddogol Theatr Elwy gyda disgyblion Ysgol Glan Clwyd yn perfformio'r sioe gerdd 'Amser Maith Ymlaen' gan Caryl Parry Jones a Toni Llywelyn ar y nosweithiau Llun, Mawrth a Mercher, Mawrth 7 i 9.

'Roedd y sioe gerdd ei hun yn cychwyn yn y flwyddyn 2009 cyn teithio'n ôl mewn amser trwy Beiriant Amser Dr. Baglan a Hanna i'r blynyddoedd 1904, 1943 a'r 1950'au. Dyma ddigwyddodd i Siwan ac Aron wrth iddynt brofi anturiaethau brawychus a gwych yn y gorffennol.

Yn anffodus, nid oeddent i brofi'r anturiaethau hyn hefo'i gilydd gan eu bod wedi eu gollwng mewn amseroedd gwahanol yn y gorffennol. 'Roedd yn anodd iawn iddynt i ddychwelyd i 2099 i dathlu gwrogaeth i'r unben Haman. Byddai Cymru'r dyfodol yn cael ei rheoli fel gwladwriaeth dotalitaraidd ac 'roedd hynny'n gwylltio'r Aron a Siwan ifanc gan eu bod 'eisiau gwneud gwahaniaeth'. 'Roeddent am wneud rhyddid yn flaenoriaeth a mwynhau bywyd.

Cafwyd canmoliaeth uchel iawn i'r perfformiadau. Da iawn chi blant a diolch i chi am eich gwaith caled a gwaith caled y'ch hyfforddwyr hefyd.

Ar y nosweithiau Gwener a Sadwrn, Mawrth 11 a 12, cafwyd dathliadau pellach wrth agor Theatr Elwy gyda chyngerdd wedi ei drefnu gan Bwyllgor Llanelwy, Dinas Cerdd ar y nos Wener a Noson Lawen ar y nos Sadwrn.

Cofiwch - eich theatr chi ydi hi, defnyddiwch hi! Os am logi'r theatr ar gyfer cynnal gweithdai neu berfformiadau cysylltwch a'r Swyddfa Docynnau ar 01745 582611 am fwy o fanylion.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy