BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Glannau
Y Rhyl Cyflwyno rhewgell i loches nos
Dydd Iau, Mawrth 21 ymwelodd Mrs. E. Alice Jones, aelod o Fwrdd Rheoli Cymdeithas Tai Clwyd Alyn a Chadeirydd y Gymdeithas, Dr. Buddug Owen â'r Lloches Nos ar gyfer pobl ddigartref yn y Rhyl i gyflwyno rhewgell iddyn nhw yn swyddogol.
Roedd hwn wedi ei brynu gyda gweddill elw'r cyngerdd a drefnwyd yn Eglwys Santes Margaret, Bodelwyddan.

Canlyniad cydweithio llwyddiannus rhwng Cymdeithas Tai Clwyd Alyn, NACRO, Cyngor Sir Ddinbych a Chynulliad Cenedlaethol Cymru yw Lloches Nos Pobl Ddigartref y Rhyl.

Mae'r Lloches Nos yn rhan o bortffolio Tai â Gofal Clwyd Alyn ac yn cael ei reoli gan NACRO, sy'n arbenigwyr ar ddarparu'r math hwn o lety ac maen nhw'n rheoli'r cleientiaid yn arbennig o llwyddiannus.

Cynnig llety dros nos i'r digartref
Bwriad y Lloches Nos yw cynnig llety dros dro yn ystod y nos i hyd at naw o bobl ddigartref dros 16 oed. Rhoddir pryd nos poeth a brecwast iddyn nhw, ac mae yno gyfleusterau ymolchi ar gyfer y dynion a'r merched, cyfleusterau golchi dillad, gwybodaeth a chyngor, yn ogystal â chyswllt Prosiect Ailsefydlu.

Mae'r Prosiect Ailsefydlu yn cynnig help i ddod o hyd i lety addas a budd-daliadau, cefnogaeth unigol i bobol ailsefydlu, cymorth i ganfod dodrefn, cyfeirio at Asiantaethau eraill, cyswllt â Chynllun Bond Sir Ddinbych a chynllun dilynol.

Mae'r Lloches Nos ar agor trwy'r flwyddyn, yn y nos yn unig yn bennaf, ond mae staff yn gweithio gyda'r prosiect yn ystod y dydd.

Mae staff yn bresennol bob amser pan fydd y Lloches Nos yn agor ei drysau fin nos. Mae'r grŵp cleientiaid yn cynnwys unrhyw un sy'n cysgu ar y strydoedd, ond ni fydd y staff yn derbyn camddefnydd o alcohol na chyffuriau gan y cleientiaid.

Prosiect pwysig
Dywedodd Cadeirydd Clwyd Alyn, Dr. Buddug Owen: "Fel Landlord Cymdeithasol Cofrestredig sy'n ymfalchïo yn ei gwaith yn cynnal pobol, mae'r Gymdeithas yn ystyried y Lloches Nos fel prosiect pwysig iawn.

"Mae Clwyd Alyn yn falch iawn o fod wedi chwarae rhan bwysig yn natblygiad y prosiect ac rwyf yn falch o nodi bod nifer o Aelodau Bwrdd Clwyd Alyn a'r staff wedi parhau i gefnogi'r prosiect yn wirfoddol, gan helpu i goginio pryd ar gyfer defnyddwyr y gwasanaeth.

"Rydym yn ymwybodol iawn o'r problemau sy'n wynebu pobol o bob oed heddiw ac yn sicr mae digartrefedd yn broblem sylweddol. Mae hafan ddiogel fel y Lloches Nos yn help i roi hwb i ysbryd pobol, gan gynnig lloches, cyngor a chefnogaeth ar gyfer ailsefydlu, yn ogystal â chwmni a phryd cynnes, y cyfan mewn awyrgylch hapus, gyfeillgar."


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy