BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Rhai o'r criw Ras laeth
Hydref 2009
Bu ymdrech arbennig gan griw o ffermwyr i fynd a llaeth i gopa'r Wyddfa ar ran Macmillan.

Dyma Ophelia Harborne, Cefn y Maes, ac Elen Morris, Bryn llwyd, Nantglyn gyda criw o ffermwyr Calon Wen wrth iddynt gymeryd rhan mewn ras laeth i gopa'r Wyddfa ar ran cymorth cancr MacMillan.

Ar fore braf y 10fed o Fedi rhedodd y criw i gwrdd a Eleri Brady, rheolwr codi arian Macmillan yn y Gogledd i gopa'r Wyddfa.

Y nod oedd pasio potel o laeth i'r copa er mwyn codi ymwybyddiaeth ynglyn a Macmillan a hefyd anogi pobl i gymeryd rhan a chefnogi bore coffi mwya'r byd, a oedd yn cael ei gynnal ar y 25ain o Fedi ar draws Prydain, gan gynnwys Hafod Eryri.

Mae'r criw yn derbyn rhoddion ar gyfer Macmillan 'ac maent yn fawr obeithio cael lle yn Marathon Llundain yn 2010.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy