BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
O Lerpwl i Lansannan
Tachwedd 2008
Aeth Roy Watterson i Lansannan fel ifaciwî a, nawr yn 73 mlwydd oed, mae'n dal i gofio'r profiad efo hapusrwydd!

Diddorol oedd darllen yn y Gadlas (fis Hydref) am groesawu ifaciwî yn ôl i'r ardal. Daeth â llawer o atgofion yn ôl i minnau am yr amser a dreuliais yn Llansannan ar ôl dod yno o Lerpwl yn fachgen chwech oed. Aeth fy mrodyr a minnau i Chwibren Isaf, aeth fy nwy chwaer i Chwibren Uchaf.

Bywyd wahanol iawn i Lerpwl - mynd i gapel bach Glanrhyd bore a pnawn bob Sul ac i Gapel Coffa Henry Rees gyda'r nos, a hefyd i'r seiat pob nos Iau. Robert Owen oedd y gweinidog, dyn hynod a gafodd effaith mawr arnaf. Mynd yn gyntaf i'r ysgol fach gyferbyn â siop sinc a wedyn i Ysgol y Llan. Cofiaf am garedigrwydd yr athrawes Mrs Wynne, hefyd am gael (a haeddu) y gansen weithiau oddi wrth Mr Vaughan!

Wedyn es i'r ysgol ramadeg yn Ninbych, cael y bws yn ôl i Lansannan, wedyn cerdded i'r Chwibren. Galw yn aml i'r Acrau Uchaf wrth fynd heibio - wastad yn cael llefrith a darn o gacen yno!

Gwrthod mynd yn ôl i Lerpwl pan orffennodd y rhyfel tan gorfodwyd i mi fynd ychydig cyn i mi adael yr ysgol. Lerpwl yn le dieithr iawn - a minnau â Saesneg digon clapiog - fum yn ddigon ffodus i gael lle efo criw o fechgyn oedd yn canu o amgylch y deyrnas yn y 'Music Halls'.

Ac yna yn dod i Awstralia pan yn ddwy ar bymtheg oed, ac rwyf yn dal i wneud fy mywoliaeth drwy ganu heddiw.

Cefais y fraint o fod yn arweinydd y Cymry ar wasgar yn y genedlaethol ym 1996. Yn awr yn 73 a thri o blant gennyf, sef Carys yn wyth oed a'r efelliaid Gwyn ac Emlyn yn bump oed, llawer o bethau da wedi digwydd i mi dros y blynyddoedd, ond y peth gorau oedd dod i Lansannan fel un o'r 'plant cadw' - at garedigrwydd Dafydd a Marged Evans.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy