BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Honolulu, prifddinas Hawai'i Hamddena yn Honolulu
Tachwedd 2007
Mae Awen Schiavone wedi teithio'r byd - ac wedi cael byw Mai'r 6ed ddwywaith! Dyma ddarn o'r hanes...
Gadael Fiji yn oriau cynnar bore Mai 7 a chyrraedd Honolulu ar ynys Oa'hu yn Hawai'i, ar fore Mai 6!!! Sut mae hynny'n gweithio? Dwi ddim yn siwr iawn, ond cawsom y cyfle unigryw o fyw Mai 6 ddwywaith!

Cael ein synnu at garedigrwydd pobl y ddinas, a phenderfynu aros yn ardal glan môr Waikiki. Fe dreuliom wythnos yn Hawai'i, yn ymlacio gan mwyaf. Fe aethom ar fws yr holl ffordd o amgylch yr ynys a gweld nifer o draethau, ac ardal fynyddig coedwigaidd diddorol - dyma lle ffilmiwyd 'Jurassic Park' a'r gyfres 'Lost'.

Fe grwydrom y ddinas ac ardal 'Chinatown' yn ogystal ag ymweld â'r amgueddfa a'r 'Iolani Palace'. Bu i ni hefyd ddal bws i ardal 'Pearl Harbour', gan grwydro'r amgueddfa a mynd ar gwch i'r 'USS Arizona Memorial' uwchben llong a foddwyd ym 1941 gan ymosodiad Siapan.

Bu i ni hedfan i Los Angeles ar y tir mawr wedyn, ac aros yn ardal 'Hollywood', gan weld yr holl theatrau enwog, a'r 'Walk of Fame', a cherdded i fyny bryn at balas Siapaneaidd a chael golygfeydd o'r arwydd enwog 'Hollywood'.

Fe aethom lawr i ardal 'Downtown' y ddinas enfawr, ac o gwmpas yr adeiladau enwog sydd mewn nifer o ffilmiau, eglwys gadeiriol anferth a modern, ac I amgueddfeydd celf enwog.

Fe gerddom hefyd iardal 'WeHo' a 'Beverly Hills' gyda'u 'Sunset Strip' enwog, 'Rodeo Drive' lle mae'r cyfoethog yn siopa, ac i weld y 'La Brea Tar Pits'.

Aethom hefyd i ardal glan môr 'Santa Monica', a cherdded i'r enwog 'Venice Beach' - mae popeth yn LA yn enwog!

Un diwrnod fe aethom i 'Universal Studios Hollywood', sef un o stiwdios ffilmio mwyaf y byd sydd hefyd yn barc antur, a chael y cyfle i weld setiau gwahanol ffilmiau a chyfresi teledu.

O LA, fe aethom ar fws enwog y 'Greyhound' i Las Vegas trwy ddiffeithwch a llawer o ddim byd!

Roedd Las Vegas yn le anhygoel, fel parc antur i oedolion sydd byth yn cysgu! Bu i ni grwydro'r 'Strip' gyda'r casinos enfawr cyfoethog a gweld y capeli bach tacky mae nifer o bobl enwog wedi priodi ynddynt!

Fe aethom ar drip diwrnod i'r 'Grand Canyon' gan adael am 5.30am, a chyrraedd yn ôl tua 10pm! Ar y ffordd cawsom weld yr enfawr 'Hoover Dam', ac wedi cyrraedd y 'South Rim' aethom I ddau bwynt golygfaol gwych i weld mawredd anhygoel y 'Grand Canyon'

Oddi yno, bu i ni deithio i San Francisco gan aros yn agos i'r 'Union Square'. Roedd rhannau hyfryd iawn i'r ddinas hon, ond yn anffodus roedd llawer gormod o bobl yn gorfod byw ar y strydoedd.

Bu i ni grwydro'r ddinas, a mynd i'r 'Civic Centre', yn ogystal â chrwydro ardaloedd 'Chinatown' a'r ardal Eidalaidd, 'North Beach'.

Aethom i fyny 'Telegram Hill' a chael golygfeydd o'r ddinas a'r 'Golden Gate Bridge', ac un diwrnod aethom ar gwch i ynys'Alcatraz' a arferai fod yn garchar.

Bu i ni hefyd drefnu trip i fynd i Barc Cenedlaethol 'Yosemite', gan stopio ychydig weithiau i gael golygfeydd o'r parc, ac yna cael amser i grwydro o gwmpas ar ben ein hunain, gan weld yr enwog 'Half Dome', 'El Capitan' a 'Bridalveil Falls', ac ar y ffordd oddi yno, stoplo i gael golwg ar rai'n ceisio dringo craig 'El Capitan' sy'n cymryd tua 4 diwrnod fel arfer!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy