BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Ar yr afon yn Dinant. Taith yr Hydref i Wlad Belg
Criw o Langernyw yn teithio i ardaloedd hanesyddol ar y Cyfandir.

Cychwynnodd criw o ffrindiau a pherthnasau o Langernyw fore Sul, Hydref 20fed i ardal yr Ardennes yng ngwlad Belg. Teithio ar drên y sianel a chyrraedd Calais i aros am noson er mwyn cael cyfle i weld y dref -yr ydym fel arfer yn ei phasio.

Teithio ymlaen fore Llun i Brugges am y diwrnod, tref hardd dros ben gyda chamlesi drwyddi fel Venice (ond yn lanach). Manteisiodd y rhan fwyaf ar y ffordd honno a'r ffordd orau o weld y ddinas.

Aethom i weld y cerflun o Madonna a'i phlentyn, un o'r ychydig iawn o weithiau Michaelangelo sydd wedi gadael yr Eidal. Gwelir ef yng Nghadeirlan Notre Dame. Roedd yn rhaid rhyfeddu unwaith eto at yr adeiladau trawiadol o hardd a hynafol sydd yn nau sgwâr y dref.

Teithio ymlaen wedyn i gyrraedd gwesty Mercure yn Dinant lle roeddem yn aros am weddill yr wythnos.

Castell Dinant

Cael cyfle ddydd Mawrth i fynd i mewn i'r dref gaerog ar lan yr afon a churo dwylo i Lloyd y dreifar am lywio'r bws drwy'r hafn yn y graig a oedd fel porth i'r dref. Aethom i fyny i'r castell mewn car cebl a cherddodd ambell un i fyny'r llwybr serth. Cawsom ein tywys o gwmpas y castell ac i mewn i ffosydd ar ddiwedd y daith lle roedd teimlad chwil rhyfeddol gan fod y lloriau ar osgo.

Yn y pnawn cawsom daith i lawr yr afon mewn cwch a thipyn o hanes y lle ac yna gweld cartref Adolphe Sax a ddyfeisiodd y sacsoffon.

Ddydd Mercher teithiwyd i Luxembourg am y diwrnod. Yn y bore cawsom daith mewn trên bach heb gledrau a oedd yn gallu mynd â ni drwy'r parc a llawer o lefydd na allai'r bws fynd. Mae dwy ran i'r dref, yr hen a'r newydd, a dyffryn mewn hafn rhyngddynt wedi eu cysylltu â phontydd.

Mae'n dref ddiddorol ac yn ei chanol, gastell y teulu brenhinol. Mae gwlad Luxembourg yn llai na Chymru a chanddi hunanlywodraeth.

Ymweliad â Brwsel

Ddydd Iau, roedd llawer o edrych ymlaen i ymweld â Brwsel, sydd erbyn hyn yn ganolfan i Ewrop. Cawsom dywysydd o Sais sydd wedi ymgartrefu yno, i'n harwain o gwmpas yn y bws. Roedd y Cynulliad Ewropeaidd yn eistedd yn Stasbourg y diwrnod hwnnw, ond roedd cyfarfod pwysig ym Mrwsel a'r strydoedd o gwmpas yr adeiladau wedi eu cau at y pnawn. Llwyddodd rhai i fynd yno ar droed a chael mynediad i un rhan.

Gorffennodd y daith o gwmpas Brwsel ar droed a Mr King yn ein harwain i mewn i'r sgwâr anfarwol Grande Platz. Yno y daeth Euros Dolwen Fawr i'n cyfarfod yn ei awr ginio ac roedd yn braf iawn ei weld a chael sgwrs, a mwy o wybodaeth am y ddinas ganddo. Aeth pawb i grwydro'r ddinas yn y pnawn.

Ogofau Han

Dydd Gwener cawsom ymweld ag ogofâu Han, sydd yn fyd enwog am eu maint a'u harddwch, yn llawn stalagmites a stalagtites. Roedd trên bach yn ein cario at yr ogofau, ac yna cerdded am tua dwy filltir o dan ddaear fel trwy wlad y tylwyth teg ac allan mewn cwch ar yr afon sydd yn rhedeg drwy'r ogofau. Ffurfiwyd y fath harddwch trwy effaith yr afon Lesse yn gwisgo ac erydu y garreg galch. Yn y pnawn cawsom ymweliad â thref brydferth Namur.

Ddydd Sadwrn cychwynnwyd am adref yn gynnar er mwyn cael aros am ychydig oriau yn nhref Ypres lle mae llawer o gofebau i goffau y rhyfeloedd byd. Mae'r bwa marmor - Menin Gate' yn ein hatgoffa o enwau y miloedd a laddwyd heb gael eu claddu, a'r amgueddfa ryfel yng nghanol y sgwâr yn ein hatgoffa am erchyllterau rhyfel.

Roedd poster i fyny yn Gymraeg a'r geiriau Dowch gvda mi fechgyn! Ymrestrwch heddyw'. Wrth deithio i mewn i'r dref gwelsom olion ffosydd rhyfel gerllaw y ffordd. Mae tua 160 o fynwentydd o gwmpas Ypress ei hun a rhaid oedd aros ym mynwent Artillery Woods i roi torch o rug ar fedd Hedd Wyn. Tystiai rhai mai hyn oedd uchafbwynt y gwyliau iddyn nhw.

Teithio adref yn hamddenol a chyrraedd ychydig oriau cyn y storm enbyd, wedi cael wythnos i'w chofio.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy