BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Ynyr Llwyd Ynyr Llwyd yn mynd o nerth i nerth
Rhagfyr 2009
Ddechrau Rhagfyr roedd y cerddor Ynyr Llwyd yn rhyddhau ei ail CD o'r enw Rhwng Gwyn a Du, ar ôl bod yn brysur iawn yn recordio dros yr haf.

Rydym yn adnabod Ynyr erbyn hyn fel cerddor brwdfrydig sydd yn canu a chwarae'r piano wrth berfformio...ond y tro hwn mae cyfeiriad newydd i'r gerddoriaeth sydd ar ei ail grynoddisg. Mae'r caneuon yn fwy bywiog ac 'up-beat' o'u cymharu â chaneuon ei grynoddisg gyntaf, Cilfach, sydd yn dangos fod Ynyr yn aeddfedu fel cyfansoddwr, ac mae'n ceisio datblygu a gwella ei gerddoriaeth o hyd.

Nid yw Ynyr wedi troi ei gefn yn llwyr ar ganu baledi swynol y tu ôl i'r piano, ond rydym yn sylwi fod yna amrywiaeth iach o fewn y traciau newydd, lle mae Ynyr wedi cymysgu baledi ar y piano gyda chaneuon pop a roc er mwyn ceisio apelio at gynulleidfaoedd gwahanol.

Mae Ynyr yn mynd o nerth i nerth fel cerddor, canwr a chyfansoddwr - a newydd ennill £1000 mewn cystadleuaeth ysgrifennu carol ar gyfer cyngerdd Carolau Llangollen 2009 dan nawdd S4C a'r Daily Post.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy