BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Car o'r 1950au Hanner can mlynedd yn ôl
Rhagfyr 2008
Bu Goronwy Davies yn pori drwy gofnodion 1958 yn ddiweddar a dyma ychydig o bigion diddorol ohonynt...

Mewn canlyniad i gais gan Gyngor Plwy Betws yn Rhos, cytunodd Cyngor Dosbarth Aled mai'r enw swyddogol ar stad o dai cyngor yn y pentref fyddai Glan y Fedw.

Mewn cyfarfod o Ynadon Is Dulais caniatawyd i dafarn Lion Inn Gwytherin gael estyniad o dair awr yn ei horiau yfed ar brynhawn dydd arwerthiant hyrddod a defaid a oedd i'w chynnal ar Hydref 3ydd.

Ar yr 8fed o'r mis trosglwyddodd teledu BBC y rhaglen gyntaf o 'Blue Peter'.

Yn y Savoy Cinema, Bae Colwyn, dangoswyd 'Farewell to Arms' gyda Rock Hudson a Jenifer Jones.

Mewn cyfarfod o Glwb Amaethwyr Ifanc Pandy Tudur, dewiswyd y swyddogion canlynol - Llywydd: Owen Williams; Arweinydd: Meirion Williams; Cadeirydd: Penri Williams; Is-gadeirydd: Menai Owen; Trysorydd: Elizabeth Jones; Ysgrifennydd: Morfydd Williams ac Elizabeth Jones.

Ar Dachwedd 13eg, cafwyd sgwrs ddiddorol yn yr Aelwyd, Betws yn Rhos, gan Mr Tomos Clarke Williams yn adrodd ei hanes yn teithio'r cyfandir. I gloi'r noson fe ganodd Mr Williams anthem genedlaethol Sbaen.

Ar safle adeiladu ar gyrion Abergele gwelwyd arwydd 'Superb quality new bungalows for sale, from £2250', ond ar safle arall ger Cyffordd Llandudno roedd yn amlwg bod gwell bargen i'w chael, yma roedd tai unllawr gyda dwy lofft ar werth am £1850.

Mewn cylchgrawn amaethyddol ar yr ugeinfed o Dachwedd roedd hysbyseb gan gwmni 'Whitmore of Staffordshire' yn gwerthu glo am saith bunt y dunnell, ar amod bod y prynwr yn prynu deg tunnell.

Oddeutu'r un amser gwelwyd hysbyseb yn y 'Weekly News' gan fodurdy M & K, Hen Golwyn, am 'Riley de luxe saloon', pris ar y ffordd £863-17-0.

Ar ddechrau Rhagfyr y record uchaf yn y 'top ten' oedd 'It's only make believe' gan Conway Twitty ac yn ail oedd 'Hoots Mon' gan Lord Rockingham's XI.

Yn siop radio a theledu 'Slater and Wheeler' Abergele, bargen y tymor oedd teledu 17" am rent o 10 swllt yr wythnos.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy