BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Siân Eirian Cymraes y Flwyddyn o fro'r Gadlas
Rhagfyr 2006
Mae'r wraig gyntaf i gael ei hethol yn Gyfarwyddwr yr Urdd wedi dangos dawn arbennig y merched trwy ennill yr anrhydedd o Gymraes y flwyddyn yng nghystadleuaeth y Western Mail 2006.
Nos Wener, Tachwedd 24, mewn seremoni anrhydeddus, cyflwynwyd y Tlws i Sian Eirian o Langernyw.

Yn ogystal â hynny, derbyniodd y wobr gyntaf yn ei hadran gyda'r Celfyddydau. Roedd deg gwahanol gategori yn y gystadleuaeth.

Mae Siân yn llwyr haeddiannol o'r anrhydedd yma yn rhinwedd ei swydd fel cyfarwyddwraig yr Eisteddfod a'r celfyddydau, Urdd Gobaith Cymru. Ers iddi gael ei phenodi bu'n gyfrifol am lwyfannu'r Eisteddfod gyntaf i gael ei chynnal yng Nghanolfan y Mileniwm, bu'n ail drefnu Eisteddfod 2001 oherwydd Clwy'r Traed a'r Gennau, a llwyfannu Gŵyl a oedd yn cael ei theledu o ddau lwyfan yn y Gogledd a'r De.

Mae ganddi gyfrifoldebau mawr o gydlynu'r trefniadau ar gyfer holl weithgareddau celfyddydol y Mudiad. Bu Siân yn gyfrifol am ail drefnu Theatr Cenedlaethol y Mudiad a hefyd am ddatblygu Ysgoloriaeth Bryn Terfel. Dywedodd un o'r beirniaid, Pat English o'r Western Mail, fod Siân Eirian yn feddiannol o'r holl rinweddau yr oeddent yn edrych amdanynt wrth feirniadu cystadleuaeth Cymraes y Flwyddyn a bydd yn llysgennad ardderchog i ysbrydoli cynulleidfa newydd ac ieuengach drwy'r Urdd.

Llongyfarchiadau mawr yr ardal i ti Siân.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy