BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Rhai o'r gwartheg Llidiart y Porthmyn
Mehefin 2009
Heddiw mae buches Charolais Bob a Marian Roberts a'r Teulu ym Mrynffanigl Uchaf, Betws yn Rhos, yn denu diddordeb y bridwyr mwyaf adnabyddus.

Fe brofwyd hynny yn ddiweddar pan werthwyd "Brynffanigl Cracker" am 6600 gini yn Y Trallwng.

Cafwyd llwyddiannau cyffelyb mewn marchnadoedd eraill fel Perth a Carlisle.

Ymfalchïwn fod Buches Brynffanigl yn parhau i gynnal hen gysylltiad mewn man lle bu gwartheg yn rhan amlwg o'r cwmwd.

Ganrifoedd yn ôl roedd hen Iwybr y porthmyn gerllaw yn arwain o gefn gwlad Hiraethog i lawr i dref Abergele ac i farchnadoedd eraill y wlad.

Ar dir Brynffanigl Uchaf mae olion hen adeilad a fu'n lloches i'r porthmyn ar eu taith a hyd heddiw fe'i gelwir yn "Llidiart y Porthmyn".

Diddorol yw deall mae enw'r closdir gerllaw yw "Cae 'Flaen Drws" sy'n awgrymu mai yma y gadewid yr anifeiliaid tra byddai'r gyrwyr yn gorffwys.

Gwyddom, wrth gwrs, fod llawer o ddefnyddio ar llwybrau diarffordd fel hyn i arbed talu'r tollau a godwyd am symud anifeiliaid ar hyd y ffyrdd tyrpeg.

Erbyn hyn, fodd bynnag, mewn cerbyd pwrpasol cyflym y bydd gwartheg Brynffanigl yn cyrraedd y marchnadoedd pell!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy