BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Car rasio Cyfweliad Dyfan Owen
Mehefin 2008
Does dim llawer o bobl all ddweud eu bod nhw'n gweithio i Vigro Motorsports ar gar Ferrari!

Wyt ti'n teimlo'n freintiedig?
Rwyf yn cael y cyfle i weithio ar gar Ferrari GT2 sydd yn rhan o'r Le Mans Series. Y mae'r car yn cael ei rasio mewn cyfanswm o wyth o rasys a rwy'n mynd gyda'r tîm gan deithio i draciau ar draws Ewrop.

Beth yn union wyt ti'n wneud efo Virgo Motorsports?
Fel rhan o'r tîm rwyf yn gweithio tuag at ddarparu'r car ar gyfer y rasys. Y mae fy nghyfrifoldeb yn amrywio o setio'r car i fyny i gyfnewid darnau gwahanol ar gyfer y ras. Yna, yn ystod y ras rwyf yn gweithio yn y pit yn newid olwynion ac yn ail lenwi â thanwydd.

Ers pryd rwyt ti wedi bod yn gwneud hyn?
Rwyf yn awr ar fy ail dymor gyda'r tîm.

Sut wnest ti glywed am y gwaith i ddechrau?
Wedi graddio mewn Peirianneg Ceir Rasio cafodd fy ffrind o'r un cwrs gwaith gyda'r tîm fel prif beiriannydd. A phan ddaeth i wybod am y swydd cysylltodd â mi i gynnig y swydd i mi.

Faint o help oedd dy radd mewn Peirianneg Ceir Rasio ym Mhrifysgol Abertawe i ti gael dy gyflogi gan Virgo Motorsports?
Roedd fy ngradd o fantais fawr i mi gan fod gen i ddealltwriaeth o 'motorsports' ac o ddeall rhinweddau car a sut i'w adeiladu.

Faint o bobl sydd yn gweithio yn y tîm Ferrari?
Yn ystod penwythnos rasio mae yna ddeg o bobl yn gweithio ar y car.

Efo 'run bobl rwyt ti'n gweithio bob tro? Ydyn nhw'n dod o nifer o wledydd gwahanol?
Ia, byddaf yn gweithio gyda'r un bobl bob penwythnos rasio, ac mae'r mwyafrif o'r tîm yn dod o Essex, ond mae un o yrwyr y car yn dod o'r Eidal.

Erbyn hyn, mewn sawl gwlad rwyt ti wedi bod efo'r tîm GT2?
Rwyf wedi bod ym Mhortiwgal, Ffrainc, Sbaen, Yr Eidal, Gwlad Belg, Yr Almaen a hefyd yn Silverstone, Lloegr.

Pa un wyt ti wedi fwynhau fwyaf hyd yn hyn? Unrhyw reswm yn arbennig?
Credaf mai'r ras i mi ei mwynhau fwyaf oedd y ras ddiwethaf yn Spa, Gwlad Belg. Roedd hi'n ras agos iawn yn erbyn ein prif wrthwynebwyr, Felbermayr Porsche. Roeddem wedi ennill i gael cychwyn yn gyntaf yn y ras. Cychwynnom yn dda ac yn fuan roeddem ymhell ar y blaen, ond datblygodd problemau gyda'r car, wedi i gar arall ein taro a hynny wnaeth y car yn anodd i'r gyrrwr ei reoli. Roedd ein gwrthwynebwyr yn ennill tir â phob lap. Erbyn lap olaf y ras roedd y Porsche yn dynn ar ein sodlau ac yn mynd am y blaen. Roedd yn lap hir i'w gwylio, a chroesom y llinell ochr yn ochr â'r Porsche, ond ein Ferrari ni a ddaeth yn fuddugol.

Beth ydy'r peth gorau am y gwaith yn dy farn di, Dyfan?
Cael teithio i wahanol wledydd a chael bod yn rhan o ras sy'n enwog drwy'r byd.

Faset ti'n hoff o rasio ceir dy hunan?
Buaswn wrth fy modd yn rasio ceir fy hun, ond mae hi'n sbort gostus iawn.

Beth am y dyfodol? Faset ti'n lecio datblygu dy yrfa yn y cyfeiriad yma?
Buaswn yn hoffi parhau i rasio gyda'r tîm gan obeithio gwneud mwy o rasys eraill o gwmpas y byd os daw'r siawns. Mae'r ras nesaf ganol Mehefin yn ras fawr. Ras Le Mans 24 awr sydd yn cael ei gwylio yn fyd eang.

Dymuniadau gorau i ti efo Virgo Motorsport. Diolch yn fawr Dyfan am dy amser.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy