BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Dosbarth i delynorion ifanc gan Eira Lynn Jones Cerddoriaeth a blodau
Mehefin 2007
Pan glywodd trigolion Llansannan yn ddiweddar fod angen codi arian ar fyrder i dalu am atgyweirio Eglwys Sant Sannan, neu wynebu cau'r adeilad, daeth pawb at ei gilydd i drefnu'r Ŵyl Gerdd a Blodau.
Daeth aelodau'r eglwys, ynghyd a chapel Bethania a Chapel Coffa Henry Rees, Sefydliad y Merched a Merched y Wawr, a grwpiau lleol eraill, i addurno'r eglwys yn wych ar thema gerddorol ac a fu'n fodd i lenwi'r adeilad efo sain a sawr dros benwythnos Gŵyl y Banc. Roedd pob trefniant o flodau yn werth ei weld.

Bu pedwar cyngerdd gyda'r nos yn codi'r to ac yn ystod y dydd roedd cerddoriaeth byw yn treiddio trwy'r adeilad ac allan i'r awyr agored. Gwnaeth pawb ei ran a theimlwyd balchder gan bawb wrth i'r coffrau ddechrau llenwi gyda thros £4,000 yn cael ei godi dros y penwythnos.

Roedd ymdeimlad fod pawb wedi cyfrannau at gadw'r adeilad hynafol yma yn waddol i'r dyfodol.

Mae'r trefnyddion, Richard a Rosemary Smyth, Tŷ Bont Garreg, yn falch fod pethau wedi gweithio mor dda ac yn lawr eu clod i bawb fu'n cynorthwyo.

Dim ond cwta tair blynedd sydd ers iddynt ddod i fyw yma'n barhaol ond maent wedi bwrw i mewn i fywyd y llan a'r eglwys ac wedi dod i adnabod yr ardalwyr yn dda a bu hynny o gymorth mawr iddynt.

Cawsom wasanaeth cerddorion proffesiynol o'r radd uchaf, diolch i Richard a fu'n rhedeg cyrsiau cerddorol i blant dros y 10 mlynedd diwethaf, a'r cysylltiadau a wnaeth. Bu'n ffodus i'w cael i roi eu gwasanaeth yn rhad ac am ddim, yn organyddion, Côr Bro Aled, unawdwyr ac offerynwyr i'r Meseia;

Gawn ni ŵyl eto tybed? "Fedrwn ni ddim meddwl am y peth ar hyn o bryd" meddai Rosemary a oruchwyliodd yr holl flodau a'r lluniaeth, "ond pwy a ŵyr sut y teimlwn ni ar ôl seibiant iawn!"

Mae croeso i ymwelwyr ymuno a'r gwasanaethau am 11 o'r gloch bob bore Sul, gyda choffi i ddilyn a chyfle i gael sgwrs.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy