BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Deuawd cerdd dant. Llun: Tegwyn Roberts. Gŵyl Gerdd Dant 2004
Mewn Cyfarfod Cyhoeddus ym mis Medi 2002, penderfynwyd gwahodd Gŵyl Gerdd Dant Cymru yn ôl i'r Dyffryn.

Daw hyn dros ugain mlynedd wedi'r ymweliad diwethaf, pan gafwyd un o wyliau mwyaf llwyddiannus y cyfnod presennol yn Theatr yr Arcadia, Llandudno.

O dan gadeiryddiaeth Maureen Hughes, Llanrwst mae'r trefniadau ar y gweill ar gyfer gŵyl 2004 a gynhelir ar Dachwedd 21ain yn Theatr Gogledd Cymru, Llandudno. Heb os Gŵyl Dyffryn Conwy fydd Gŵyl 2004; mae'r dalgylch yn ymestyn o Bentrefoelas i Landudno, ac o Lanfairfechan i Fochdre a Llangernyw i Gapel Curig.

Tyfodd yr ŵyl erbyn hyn yn sylweddol iawn ac mae angen adnoddau fel sydd yn Theatr Gogledd Cymru. Mae'r telynau a'r cystadleuwyr angen cyfleusterau na all neuadd a phabell yn y cefn eu cynnig mewn mis Tachwedd llaith a gwlyb. Er y byddai Llanrwst wedi bod yn leoliad rhagorol pe bai'r adnoddau ar gael, rydym yn ffodus iawn fod Theatr Gogledd Cymru gerllaw ac mor hwylus.

Eisoes, o dan arweiniad y Trefnydd Cenedlaethol, Dewi P. Jones, mae'r trefniadau ar y gweill. Mae is-bwyllgorau wedi eu sefydlu a rhestr destunau yn cael ei pharatoi. Bydd Cyngerdd Cyhoeddi Gŵyl 2004 yn cael ei gynnal yn Neuadd Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst ar Hydref 18, 2003 - dyma noson i'w chadw i gael blas o'r hyn a gawn yn 2004, mewn cyngerdd gan artistiaid lleol sy'n enillwyr cenedlaethol.

Wrth gwrs bod angen cronfa ariannol, a bydd targedau yn cael eu rhannu rhwng gwahanol ardaloedd a phentrefi y dalgylch. Ond targedau ariannol heb fod yn sylweddol fydd y rhain. Disgwylir y medrwn sicrhau nawdd gan gwmnïau a sefydliadau yn yr ardal; hyn yn lleihau y ddibyniaeth ar yr ardaloedd o fewn y dalgylch. Yn ogystal y mae croeso i unrhyw un gyfrannu gwobr i unrhyw gystadleuaeth, trwy gysylltu yn y lle cyntaf gyda Dennis ac Enid Davies, ysgrifenyddion yr ŵyl ar 01492 640060.

Edrychwn ymlaen am ŵyl lwyddiannus ac am hwyl a chymdeithasu yn ystod cyfnod trefnu'r Ŵyl. Mae llawer o frwdfrydedd ymysg aelodau'r is-bwyllgorau a'r Pwyllgor Gwaith, ac y cawn ddiwrnod i'w gofio ym mis Tachwedd 2004. Am unrhyw wybodaeth bellach cysyllter â Gwyn J. Williams (01492 640912).


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy