BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Arwydd Eisteddfod Dinbych Rhoi Prifwyl Dinbych ar gof a chadw
Ymgais i gofnodi ymatebion pobl leol.

Mae grwp o fudiadau lleol yn cydweithio i sicrhau bod atgofion am Eisteddfod Genedlaethol Dinbych ar gof a chadw.

Mae'r fenter yn rhan ogleddol o'r prosiect Tir Cyffredin (On common ground) sydd yn cael ei ariannu drwy gronfa mynediad Amgueddfeydd ac Orielau Cymru.

Yn aelod o'r tîm cynllunio mae staff o Lyfrgell, Amgueddfa ac Oriel Dinbych, Menter Iaith Dinbych-Conwy, Adran Addysg Cyngor Sir Ddinbych, Urdd Gobaith Cymru, Coleg Cymunedol Dinbych, Adda James Castell Bodelwyddan ac Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol Cymru.

Atgofion Personol

Y nôd yw creu cofnod ac archif o atgofion personol pobl yr ardal, deunyddiau gweledol, memorabilia ac yn y blaen a'u cadw fel ffynhonnell ac adnodd lleol a chenedlaethol.

Bydd tîm o bobl yn dysgu sut i ddefnyddio technegau aml-gyfryngol er mwyn casglu a chofnodi'r holl wybodaeth a bydd y deunyddiau gorffenedig yn cael eu cyflwyno ar fideos, CD Roms, deunyddiau printiedig, tapiau sain, arddangosion gweledol ac yn y blaen a bydd hyn oll yn creu record parhaol o'r digwyddiad fel y'i gwelwyd trwy lygaid y gymuned leol yn hytrach na thrwy'r cyfryngau.

Bydd y prif brosiect yn cael ei redeg rhwng Gorffennaf 29ain ag Awst 17eg (bydd yn rhannol gyd-fynd ac amseriad Eisteddfod Genedlaethol Tŷ Ddewi, Sir Benfro) a bydd y rhai sy'n cymeryd rhan yn y prosiect yn croesawu aelodau o'r cyhoedd i ddod i rannu eu hatgofion gyda hwy.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy