BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Asynod ar y traeth, Rhyl Grant yn rhoi bywyd newydd i hanes lleol
Medi 2008
Bydd Amgueddfa'r Rhyl yn defnyddio technoleg y dyfodol i ddod â'r gorffennol yn fyw diolch i grant o £27,500 gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Dyfarnwyd y grant hwn trwy'r cynllun Cyfoeth Cymru Gyfan/Rhannu Trysorau sy'n helpu amgueddfeydd lleol i arddangos eitemau sydd ar fenthyg iddynt gan Amgueddfa Cymru.

Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i dalu am arddangosfa ryngweithiol newydd ar fywyd cymdeithasol yr ardal. Hefyd, bydd yn ariannu gwaith gydag artist i greu lluniau cyfoes o'r Rhyl ac yn talu am welliannau i'r cyfleusterau arddangos er mwyn i'r amgueddfa fedru arddangos eitemau archaeolegol o Sir Ddinbych sydd wedi'u benthyg o gasgliadau cenedlaethol.

Dywedodd Susan Dalloe, Swyddog Datblygu Amgueddfeydd Cyngor Sir Ddinbych: "Rydym yn edrych ymlaen at weithio'n agos gydag Amgueddfa Cymru i ddatblygu'r prosiectau cyffrous hyn. Bydddwn yn manteisio i'r eithaf ar dechnoleg fodern, gan gyflwyno ffordd newydd i bobl leol ymgysylltu â'u hanes."

Dywedodd Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth: "Mae'r cynllun Rhannu Trysorau yn sicrhau bod rhagor o bobl yn gallu gweld casgliadau cenedlaethol rhagorol Cymru trwy ddod â'r eitemau i'r cymunedau lleol. Mae arddangosfa ryngweithiol Amgueddfa'r Rhyl yn brosiect cyffrous iawn a bydd yn rhoi peiriant amser rhithwir i'r gymuned leol a fydd yn eu galluogi i deithio yn ôl i'r gorffennol."


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy