BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Geoffrey Williams, Bleddyn Jackson, Emyr Evans, Dylan Owen a Medwyn Evans Ar Fotorbeic Pizza o Langernyw i John O'Groats
Medi 2007
Pump yn teithio i John O'Groats, nid o Land's End ond o Langernyw - ac yn ôl!
Ar Fedi'r 1af, 2007 cychwynnodd y pump yn y llun ar eu taith - dim o 'Lands End i John O'Groats' ond o 'Langernyw i John O'Groats' - ac yn ôl!Siwrne hirach a mwy anturus, tua 1500 0 filltiroedd mewn 10 diwrnod.

Roeddent yn hollol hunan gynhaliol, yn cysgu mewn pebyll o dan y sêr.

Er mwyn gwneud y sialens yn galetach, penderfynwyd peidio mynd ar feiciau modur mawr fel Harley Davidson ond ar yr hen Honda C90 step-throughs - y beic oedd yn ffefryn ar gyfer dosbarthu'r pizza.

Cynhyrchwyd dros 20 miliwn ohonynt dros gyfnod o 30 blwyddyn a chafodd ei gofnodi yn y llyfr cofrestru fel y cerbyd a wnaethpwyd y mwyaf ohonynt erioed.

Pwrpas y daith oedd codi arian tuag at Ambiwlans Awyr Cymru, sydd yn rhoi gwasanaeth hanfodol mewn argyfwng brys. Mae'r elusen gofrestredig yma yn ddibynnol ar roddion er mwyn parhau ei gwaith da, ac mae pob galwad yn costio tua £1,000.

Geoffrey Williams, Bleddyn Jackson, Emyr Evans, Dylan Owen a Medwyn Evans oedd y pump.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy