BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Luis Cadena-Torrero, Daniela a Lodovica 1 Ferch: 4 Iaith
Medi 2006
Y mis hwn cawn ddathlu amlieithrwydd teulu o Saron. Fe symudodd Luis Cadena-Torrero, Daniela a Lodovica i Fryn Golau, Saron, ddwy flynedd a hanner yn ôl.

Mae Luis yn gweithio fel rheolwr y fferm ieir ac mae Daniela yn athrawes yn Y sgol Howells, Dinbych.

Daw Luis, sy'n siarad Sbaeneg fel iaith gyntaf, yn wreiddiol o Fecsico ac Eidales yw Daniela.

Dim ond pedair oed oedd Lodovica pan ddechreuodd hi yn Y sgol Pant Pastynog yn Chwefror 2004 ac roedd hi eisoes yn rhugl mewn tair iaith, sef Eidaleg, Sbaeneg a Saesneg.

O fewn cyfnod byr i gyrraedd yn Y sgol Pant Pastynog, roedd hi hefyd yn hollol rugl ei Chymraeg.

Dyma brawf perffaith fod meddu ar ddwy iaith yn ei gwneud hi'n haws dysgu'r drydedd... a'r bedwaredd!

Dyma gyfieithiad o ymateb Daniela i'r holiadur.

1.Pam y gwnaethoch chi benderfynu rhoi'r Gymraeg i'ch plentyn?
Gan ein bod yn byw yng Nghymru, roedd yn ymddangos y peth amlwg i'w wneud fel y gall 0 leiaf un aelod o'r teulu siarad yr iaith yn rhug1. Mae Luis hefyd yn cael gwersi Cymraeg.

2.Beth sy'n rhoi'r pleser mwya i chi?
Y ffaith fod Lodovica erbyn hyn yn rhugl yn y Gymraeg.

3.A oes gyda chi gyngor i deuluoedd eraill mewn sefyllfa debyg?
Cadwch at yr holl ieithoedd rydych yn eu siarad o fewn y teulu a'u defnyddio yn y cartref.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy