BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Amgueddfa Syr Henry Jones Yr ardd gerrig
Mai 2010
Nos Iau, Ebrill 22ain cafwyd darlith wych a hynod ddiddorol gan Mrs Mairlyn Lewis, Abergele yng Nghanolfan Bro Cernyw yn sôn am Syr Henry Jones.

Soniodd am y cysylltiad rhwng Llangernyw â Brynaman.

Mae gardd gerrig hanesyddol wedi'i hadfer yn Llangernyw - diolch i arian o'r cynllun grantiau Celf a Threftadaeth drwy Bartneriaeth Wledig Conwy.

Roedd yr ardd gerrig yn rhan o ymgyrch o blannu coed a ddigwyddodd nid yn unig yng Nghymru ond hefyd ar draws gweddill Prydain a'r Gymanwlad i ddathlu coroni Brenin Siôr VI yn 1936.

Yr ardd gerrig oedd syniad Clarence Hamilton Creasy OBE, awdur ac addysgwr, a symudodd i Langernyw yn 1929 a chreu gardd ysblennydd mewn hen chwarel ar gyrion y pentref (sydd bellach wedi'i hesgeuluso bellach yn anffodus).

Plannwyd y Coed Coroni ar draws y pentref a chafodd ei gofnodi mewn llyfr dan y teitl The Royal Record a gyhoeddwyd yn 1939, sy'n gyfnod hynod ynddoi'i hun o raddfa a dylanwad yr Ymerodraeth Brydeinig ychydig cyn dechrau'r Ail Ryfel Byd a fyddai'n newid cymdeithas am byth.

Cyflwynwyd y llyfr The Royal Record i Clarence Creasey, arweinydd y prosiect yn Llangernyw; bydd yn cael ei gyflwyno i Amgueddfa Syr Henry Jones ar ran y teulu Creasey gan Pamela Harris, wyres Clarence Creasey, a oedd hefyd yn goruchwylio'r gwaith o adfer yr ardd gerrig, gyda chymorth aelodau o Glwb Garddio Llangernyw.

Cafodd yr arddangosfa, dan y teitle "Coed Coroni" ei agor yn Amgueddfa Syr Henry Jones ar Fai 1af, ar ol dadorchuddio plac coffa yn yr ardd gerrig a chyflwyno'r llyfr i'r amgueddfa.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy