BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Mwnci ar feic Herio'r ddraig
Mai 2008
Fe ddaeth yr alwad i lunio rhyw bwt at y Gadlas unwaith eto. Ac wedi hir bendroni, dyma benderfynu y buaswn i'n ysgrifennu rhyw bwt am fy nghynlluniau fi fy hun ar gyfer yr haf hwn. Gan Meinir Lloyd Jones

Diffyg sgandals yn Betws 'ma y mis hwn! Yn fy mhyjamas ar y soffa yn ymlacio un bore Sul - neu Ddydd Sul Marathon Llundain yn benodol - y daeth y syniad i mi.

Dwi'n ama fod y ffaith fy mod i'n glafoerio ar rôl bacwn ac ŵy, a'r cyfuniad o byjamas wedi rhoi pwl o euogrwydd/wallgofrwydd i mi. Ta waeth, fe gynigiais i wrth Geraint y buase hi'n braf i ni osod rhyw her i ni'n hunain hefyd. A na, tydw i ddim am yrru nghais i mewn i gael rhedeg marathon Llundain y flwyddyn nesa! Fasa hynny fymryn yn uchelgeisiol a minna ar y funud yn gallu gwneud lawr mwy na rhedeg bath i mi fy hun!

Ta waeth - y syniad. Beicio i lawr i'r Eisteddfod yng Nghaerdydd eleni. Rydw i wrth fy modd yn cael mynd i'r Eisteddfod bob blwyddyn, ac yr oedd Geraint a fi eisoes wedi crybwyll mynd i feicio am ddiwrnod neu ddau, felly pam ddim cyfuno'r ddau? Wel, dyna fynd ar y we yn syth i geisio canfod mwy. Ac yn fuan iawn, fe ddaethon ni ar draws sialens 'Herio'r ddraig', set beicio o Gaergybi i Gaerdydd ar hyd Lôn Las Cymru. A dyna hi - dyna benderfynu y buasen ni'n ceisio 'herio'r ddraig' ar ein ffordd i'r Eisteddfod eleni. Fel tase dechrau beicio o Fetws ddim yn ddigon pell!

'Y mwnci gwirion!' oedd geiriau Dad pan glywodd o am fy nghynlluniau i. Ac mi fetia i y bydd na debygrwydd rhyngdda i a babŵn wedi i mi eistedd yn y cyfrwy am ddyddiau! Ond, hyd yma, rydw i'n benderfynol o gyflawni'r her. Dwi wedi prynu'r mapiau rŵan, felly does dim troi'n ôl! Ac wrth bori trwy lyfr un gwr sydd wedi herio'r ddraig yn llwyddiannus, rydw i'n edrych ymlaen yn fawr i gael brwydro â hi a gweld y golygfeydd o Gymru ar y daith. (Os yn pryderu rhyw fymryn o'i weld yn ei leicra ac yn edrych yn yltra-ffit!)

Ta waeth, dyna'r penderfyniad wedi'i wneud. Dwi'n siŵr mai fi fydd yr un i gymryd yr amser hiraf i gyrraedd Maes yr Eisteddfod eleni. (Na, tydw i'n sicr ddim digon gwirion i geisio beicio yno mewn diwrnod, er mod i wedi darllen fod hynny'n bosib fasa'r wisg leicra ora ddim yn galluogi 'nghoesa i i bedlo dros 250 milltir heb stop!)

Dyma fynd ati i gynllunio'r daith:

Dydd Sul - Dechrau ar y daith. Beicio o Gaergybi i Borthmadog (67 milltir)
Dydd Llun - Porthmadog i Fachynlleth (44 milltir)
Dydd Mawrth - Machynlleth i Lanfair-ym-Muallt (56 milltir)
Dydd Mercher - Llanfair-ym-Muallt i Frycheiniog (32 milltir)
Dydd lau - Brycheiniog i Gaerdydd. Cyrraedd Caerdydd!
Dydd Gwener - Yn yr Eisteddfod, yn cerdded o amgylch y maes efo gwên fawr a choesau cam! (Gobeithio!)

Dim ond gobeithio na fydd hi'n wythnos lawog (er, mae'n debyg fod hynny'n gofyn tipyn a hithau'n wythnos yr Eisteddfod!). Rydw i'n edrych ymlaen i gael gweld tipyn ar y golygfeydd. Dim ond gobeithio y bydda i'n gallu eu gwerthfawrogi a minnau ar gefn fy meic!

Fel y rhedwyr oedd yn powndio'u ffordd o amgylch Llundain y bore Sul hwnnw, rydw inna'n awyddus i geisio casglu rhyw geiniog neu ddwy at elusen (a na, tydw i ddim am wisgo mewn siwt mwnci ar fy nhaith!) Ond, peidiwch a synnu os y bydda i'n sefyll efo 'nghap/helmed feicio yn gofyn i chi fy noddi fi cyn yr haf! Roedd clywed rhedwyr Marathon Llundain yn siarad ar y teledu y bore hwnnw, ac yn nodi eu rhesymau dros gefnogi elusennau penodol yn ddigon i ddod â deigryn i'r llygad. Roedd gen i edmygedd mawr at bob un ohonynt.

Tra bydda innau ar fy nhaith, fe fydd yna lawer ar eu teithiau personol hwy. Yn brwydro yn erbyn salwch, yn ymdopi â cholled neu yn helpu eraill mewn angen. Fel pob taith, fe fydd yna elltydd serth yma ac acw.

Mwynhewch bob taith, ac ewch amdani i osod yr her nesaf i chi eich hun. Os na wnawn ni'r ymdrech i ddringo i gopa'r mynyddoedd sydd o'n blaenau, chawn ni fyth y profiad o deimlo'r gwynt trwy'n gwalltiau ar y ffordd i lawr.

Dim ond gobeithio y galla i fod yr un mor bositif wrth ddringo am filltiroedd i gopa uchaf Rhiw Fawr ger Machynlleth! Does gen i ddim amheuaeth na fydda i'n bytheirio'r penderfyniad wnes i ar y soffa yn fy mhyjamas y bore Sul hwnnw. Ond, dwi'n saff, os cyrhaedda i'r Eisteddfod (cyn diwedd yr wythnos!) y bydd 'na fwnci hapus o amgylch Maes yr Eisteddfod eleni!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy