BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

IAU
10fed Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Yr ymwelwyr o Misoram Eglwysi Unedig Llansannan - Ymweliad o Misoram
Mai 2005
Dydd Sadwrn, 2il Ebrill, daeth wyth o bobl ieuainc yn bennaf, o Misoram yng ngogledd-ddwyrain yr India i'r Ofalaeth.
Buont yn ymweld a nifer o leoedd yn y cylch, ac o ddiddordeb arbennig roedd bedd y Parch a Mrs. O. W. Owen, cyn-genhadon yn y rhan yma o'r India. Cawsant eu tywys gan Aneurin Owen, Llwyn Derw, mab Mr a Mrs Owen, anwyd yn yr India.

Croesawyd hwy gyda swper yn y festri a nifer fawr o aelodau'r Ofalaeth yn eu croesawu. Cawsom eitemau cerddorol ganddynt ac un ferch a llais gwefreiddiol ganddi. Meddyliwch eu bod yn medru canu Cytgan yr Haleliwia ar lan y bedd yn Abergele a hynny'n ddi-gyfeiliant. Bu eraill o'n plith ninnau yn cyfrannu eitemau.

Treuliasant nos Sadwrn mewn gwahanol gartrefi'n yr ardal. Bore Sul cawsom eu cwmni yn yr oedfa a bu iddynt gymryd rhan eto.

Maent yn ddiolchgar iawn am aberth ein cenhadon yn myned allan yno. Cywilydd arnom ni sydd mor ddibris o'r trysor sydd o fewn ein gafael. Roedd eu cael yn hwb i ninnau. Diolch am gael eu cwmni, er mai byr oedd eu harosiad.

Dymuniadau gorau i'n gweinidog, y Parch Meirion Morris, sy'n cychwyn ar dymor gyda'r Annibynwyr. Boed bendith Duw ar ei genhadaeth yntau. Bydd yn dal i weinidogaethu'n rhannol yn yr Ofalaeth.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy