BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Yr ymwelwyr o Misoram Eglwysi Unedig Llansannan - Ymweliad o Misoram
Mai 2005
Dydd Sadwrn, 2il Ebrill, daeth wyth o bobl ieuainc yn bennaf, o Misoram yng ngogledd-ddwyrain yr India i'r Ofalaeth.
Buont yn ymweld a nifer o leoedd yn y cylch, ac o ddiddordeb arbennig roedd bedd y Parch a Mrs. O. W. Owen, cyn-genhadon yn y rhan yma o'r India. Cawsant eu tywys gan Aneurin Owen, Llwyn Derw, mab Mr a Mrs Owen, anwyd yn yr India.

Croesawyd hwy gyda swper yn y festri a nifer fawr o aelodau'r Ofalaeth yn eu croesawu. Cawsom eitemau cerddorol ganddynt ac un ferch a llais gwefreiddiol ganddi. Meddyliwch eu bod yn medru canu Cytgan yr Haleliwia ar lan y bedd yn Abergele a hynny'n ddi-gyfeiliant. Bu eraill o'n plith ninnau yn cyfrannu eitemau.

Treuliasant nos Sadwrn mewn gwahanol gartrefi'n yr ardal. Bore Sul cawsom eu cwmni yn yr oedfa a bu iddynt gymryd rhan eto.

Maent yn ddiolchgar iawn am aberth ein cenhadon yn myned allan yno. Cywilydd arnom ni sydd mor ddibris o'r trysor sydd o fewn ein gafael. Roedd eu cael yn hwb i ninnau. Diolch am gael eu cwmni, er mai byr oedd eu harosiad.

Dymuniadau gorau i'n gweinidog, y Parch Meirion Morris, sy'n cychwyn ar dymor gyda'r Annibynwyr. Boed bendith Duw ar ei genhadaeth yntau. Bydd yn dal i weinidogaethu'n rhannol yn yr Ofalaeth.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy