BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Rhai o aelodau'r Sadwrn siarad Sadwrn siarad
Ionawr 2010
Dyma'r hanes diweddaraf am Sadwrn Siarad Llansannan, gan Chris Ryder o Abergele, un o'r dysgwyr mwyaf ffyddlon.

Cynhaliwyd Sadwrn Siarad lIwyddiannus a bywiog, ddydd Sadwrn Hydref 3ydd, diwrnod arbennig iawn, oherwydd roedd hi'n ddiwrnod priodas Llinos ac Aled yng Nghapel Coffa Henry Rees, Llansannan.

Yn ystod y cyfarfod derbyniwyd gwahoddiad annisgwyl i fynychu'r briodas, felly heb oedi dim, aethom i'r Capel, ble gawsom gyfle i gael sgwrs gyda'r gwesteion eraill tu allan i'r capel wrth aros i Llinos gyrraedd.

Braf iawn oedd gweld y briodferch yn cyrraedd y capel ar dractor wedi'i addurno gyda blodau 'prydferth (fel yr oedd giât y capel ).

Bu nifer ohonom yn aros i weld a dathlu defod y briodas tu mewn i'r capel gyda phawb arall, ardderchog!!

Eisteddfod

Ar ôl yr ail gyfarfod ym mis Hydref wnaeth rhai dysgwyr cymryd rhan yn Eisteddfod Bro Aled Llansannan, yn canu, yn adrodd mewn parti efo nifer o ferched y pentref, ac roedd rhai eraill wedi ysgrifennu traethodau ar gyfer cystadleuaeth y dysgwyr.

Diolch yn fawr iawn, ar ran y dysgwyr, i bawb oedd wedi trefnu'r Eisteddfod, am eu gwaith caled unwaith eto.

Codi arian

Dydd Sadwrn Tachwedd 21ain, gosodwyd stondinau yn Ysgol Bro Aled gan aelodau Merched Y Wawr, er mwyn gwerthu amrywiaeth o gynhyrchion a chodi pres at elusen Plant Mewn Angen.

Bu'r awyrgylch yn siriol ac yn fyrlymus trwy'r bore ac roedd yn amlwg bod pawb wedi cael llond cart o sbort yn hel chwedlau gyda'n gilydd wrth bori trwy'r cynnyrch ar y byrddau.

Ar ddiwedd y bore roedd £232 wedi'i godi at yr elusen. Da iawn pawb!!!

Roedd mis Rhagfyr yn brysur hefyd, gan fod Ffair Nadolig yn cael ei chynnal yn Eglwys St Sannan ar ôl y sesiwn (session) sgwrs, a phenderfynom gefnogi'r digwyddiad pan orffennodd y cyfarfod.

Cyfrannwyd pres wedi'i gasglu am luniaeth ysgafn yn ystod y cyfarfod, gan Chris a Jackie y tafarnwyr at Ffair yr Eglwys.

Ffermio

Ar drothwy'r mis hefyd wnaeth nifer o ddysgwyr Sadwrn Siarad fynd i'r Hen Hydd, ('Stag') Llangernyw i gymryd rhan mewn cyfweliad o flaen camerâu ar gyfer y rhaglen deledu 'Ffermio'.

Cafodd pawb lawer o hwyl a sbri gyda'r criw teledu a'r cyflwynydd Alun Elidyr wrth recordio'r darn ac roedd hi'n brofiad hynod o ddiddorol.

Nadolig Yn ystod Sadwrn Siarad olaf cyn Nadolig darparwyd 'buffet' ar ein cyfer gan Chris a Jackie yn Y Llew Coch.

Bu'r bwrdd yn IIwythog efo bwyd blasus iawn.

Ar ôl i bawb gyfnewid eu cardiau Nadolig, a dymuniadau'r tymor roedd hi'n amser i'w throi hi am adref tan y flwyddyn nesaf a degawd newydd sbon.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy