BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Eurgain Jones Ffermwraig y flwyddyn
Ionawr 2008
Cefais fy enwebu gan John Jones, Cae'r Hafod, Bontuchel, i ymgeisio am y teitl Ffermwraig y Flwyddyn ym mis Hydref.

Cystadleuaeth sydd yn cael ei drefnu bob blwyddyn gan Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr a Banc y NatWest yw hi, a'r bwriad ydyw cydnabod y cyfraniad mae merched yn ei wneud i fyd amaeth, ac i godi proffil merched mewn amaethyddiaeth.

Roedd y dyfarniad yn cael ei gyhoeddi yn Y Ffair Aeaf yn Llanelwedd, a pythefnos cyn y Ffair Aeaf, cefais wybod fy mod yn un o'r tair oedd wedi eu enwebu i'r rownd derfynnol.

Ar y dydd Llun canlynol, daeth tri beirniad i sgwrsio hefo fi adre ar y fferm, a chefais fy holi am bob math o bethau, yn cynnwys beth rwyf wedi ei gyflawni yn y blynyddoedd diwethaf, beth rwyf yn ei wneud nawr ar y fferm, a beth yw fy ngobeithion i'r dyfodol.

Erbyn hanner dydd ar fore Llun y Ffair Aeaf, roeddwn yn teimlo'n nerfus iawn wrth fynd i mewn i bencadlys yr Undeb, ac mor falch oeddwn o weld aelodau o'r teulu, a ffrindiau o ardal Llansannan, a oedd wedi dod yno i'm cefnogi.

Wedi i'r dyfarniad gael ei gyhoeddi, cefais dynnu fy llun gan amryw o bapurau, a cefais gyfweliad hefo Radio Cymru, Newyddion S4C, ac ar gyfer rhaglen Amaeth yn y bore hefo Dai Tomos.

Ers ennill y teitl, rwyf wedi cael amryw o brofiadau yn barod, yn cynnwys ymddangos fel gwestai ar y soffa ar rhaglen Wedi 7, a oedd yn brofiad diddorol dros ben, a hefyd cefais gyfweliad gan Merfyn Davies ar raglen y Post Cynnar, i siarad am fy mhrofiadau yn 2007.

Rwyf wedi fy syfrdanu hefo'r ymateb gan fobl - yr holl alwadau ffon, a'r llu o gardiau i'm llongyfarch, a fedrai ddim ond diolch o waelod calon i bawb am yr holl gefnogaeth rwyf wedi ei gael dros y mis diwethaf, a hefyd dros y blynyddoedd diwethaf, ac rwy'n edrych ymlaen yn eiddgar at flwyddyn gyffrous iawn yn 2008 fel llys-gennad dros ferched mewn amaethyddiaeth.
Eurgain Jones - Beidiog.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy