BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Beicio Mynydd Dechrau penigamp i glwb beicio mynydd
Ionawr 2007
Cafwyd lansiad swyddogol Clwb Beicio Mynydd Dyffryn Conwy ar ddydd Sul y 26ain o Dachwedd, 2006 yng Nghanolfan Addysg Awyr Agored Nant Bwlch yr Haearn, ger Llanrwst.

Daeth y Pencampwraig beicio mynydd Siân Roberts, y Cynghorwyr Sir, Ian Jenkins a Wyn Jones, a siopau Snowdonia Hire and Training a Beics Betws yno i gefnogi ac i gynorthwyo.

Hwn hefyd oedd y cyntaf o gyfres o ddigwyddiadau Cyfeiriannu Beicio Mynydd fydd yn digwydd yn yr ardal.

Roedd hi'n ddiwrnod pwysig yn hanes cynnar Clwb Beicio Mynydd Dyffryn Conwy ac roedd ei llwyddiant yn ganlyniad i waith caled a dycnwch aelodau'r Clwb fu'n cydweithio â Phartneriaeth Awyr Agored Gogledd-orllewin Cymru, Bwrdd yr laith a chlybiau eraill yn yr ardal yn cynnwys Clwb Cyfeiriannwyr Eryri.

Ar ran y Bartneriaeth, dywedodd Arwel Elias, Swyddog Datblygu'r Bartneriaeth yng Nghonwy, "Mae'r digwyddiad yma'n brawf bod pobl leol, o gael y cyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon awyr agored, am gymryd rhan ynddyn nhw a'u cefnogi.

"Gyda mwy o ddigwyddiadau o'r math yma mae modd i ni newid y ffordd mae pobl leol yn edrych ar weithgareddau awyr agored."

Fe gymrodd mwy na 100 o feicwyr ran yn y digwyddiad Cyfeiriannu Beicio Mynydd, oedd yn cynnwys cwrs ar gyfer teuluoedd a rhai ifanc, cwrs ar gyfer oedolion a chwrs mwy traddodiadol ar gyfer cyfeiriannwyr ar droed.

Enillwyr adran yr oedolion oedd tîm 1 John Lister ae Arwel Roberts, ac roedd y canlyniad yn agos iawn yn yr adran iau rhwng yr enillwyr Steve a Callum Jones a'r ail dîm Andrew a John Branwell.

Yn dilyn glaw'r wythnosau cyn y lansiad roedd sawl un o'r wynebau hapus oedd i'w gweld ar ddiwedd y dydd yn fudr, gydag aml i set o ddannedd gwynion yn gwenu drwy haenen drwchus o fwd!

Dywedodd Arwel Elias ynglŷn â'r digwyddiad "Mae o wedi bod yn llwyddiant o ran y clwb ac mae hi wedi bod yn wych gweld cymaint o bobl yn mwynhau Beicio Mynydd.

"Roedd o'n dda hefyd gweld cymaint deuluoedd a rhai ifanc yn eu plith."

Roedd Jon Harland, Swyddog Datblygu Beicio Cymru yn y gogledd yn llawn edmygedd o'r trefniadau ac yn gweld pethau'n argoeli'n dda ar gyfer dyfodol y Clwb.

"Mae yma bwyllgor brwdfrydig iawn sy'n ·symud y Clwb yn ei blaen yn ei dyddiau cynnar. Rydw i'n arbennig o falch eu bod eisoes yn edrych ar gysylltiadau 'Go-Ride' rhwng y Clwb ac ysgolion, gyda chymorth oddi wrth Beicio Cymru a'r Bartneriaeth Awyr Agored.

"Mae'r cysylltiadau gyda'r Bartneriaeth Awyr Agored a Bwrdd yr laith wedi golygu bod rhywbeth bron yn unigryw wedi ei greu yma'n yn Nyffryn Conwy, sef clwb beicio gyda'r Gymraeg yn brif iaith a chyfrwng ei weithgareddau.

"Mae llwyddiant y digwyddiad lansio'n brawf o gywirdeb y polisi, a bod pobl leol o gefndir Cymraeg a Saesneg yn dod i ddeall bod ymuno i'r clwb yn agor y drws i brofiadau ymhlith y gorau mewn beicio mynydd gan wneud y gorau o'r tirlun godidog sydd o'u cwmpas."

Mae ymaelodi â'r Clwb yn £12 y flwyddyn i oedolion, yn £9 i ieuenctid (14-18) a £6 i'r iau (12-14), a'r ffurflenni ymaelodi ar gael oddi wrth ysgrifenyddion y Clwb Dafydd Apolloni (01492 642 108 dafydd.apolloni@bwrdd-yr-iaith.org) neu Dafydd Chilton (01492 642 796 post@eyfieithueonwy.org)

Does ond angen clic llygoden i gael mwy o wybodaeth am y Clwb ac am glybiau eraill yn yr ardal, am eu digwyddiadau ac oriel luniau o'r rhai sy'n cymryd rhan.

Ewch i wefan dwyieithog y Bartneriaeth Awyr Agored www.partneriaethawyragored.co.uk.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy