BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Pentref Y Flwyddyn yng Nghymru 2004
Ionawr 2005
Am fod pentref Llangernyw wedi bod yn fuddugol yn y gystadleuaeth 'Nwy Cymru - Pentref y FLwyddyn yng Nghonwy 2004'
yr oeddem yn mynd ymlaen i gystadlu trwy Gymru.

Yn y gystadleuaeth yma roedd angen i ni wneud cyflwyniad ar wyth categori:

1) Y Gymuned; 2) Busnesau; 3) PobL Ifanc; 4) PobL Hyn; 5) AmgyLchedd, ac anfon lluniau o leoedd o ddiddordeb o amgylch y pentref.

Ar ddydd Sadwrn, Hydref 16eg, 2004 o 10 hyd 12 y bore, daeth pedwar beirniad i ymweld ! ni LIe'r oedd tua 45 o arddangosfeydd wedi eu gosod allan tu mewn a thu allan i'r Ganolfan. Roedd gwahanol grefftau, gwaith dosbarthiadau, digwyddiadau sy'n cymryd lle, gwaith yr ysgol a busnesau i'w gweld.

Tywyswyd hwy o amgylch gan y Cyngynghorydd John Hughes, D. Gwynfor Davies (Cadeirydd y Ganolfan a'r Cyngor Cymuned) a'r Cynghorydd Dilwyn Roberts.

Roedd Enlli Vaughan yn diddori ar y delyn yn ystod y beirniadu. Cafwyd eitem o ganu gan blant yr ysgol. Yna aethant o gwmpas y pentref i ymweld ag Amgueddfa Y Cwm, Yr Ywen, Yr Eglwys a Chapel Bethabara. Ar ol ychydig o wythnosau, cawsom wybod (a'i gadw'n gyfrinachol) bod angen i ni aiL-wneud yr arddangosfa am y trydydd gwaith am ein bod y tro yma yn mynd ymlaen i gystadlu trwy Brydain.

Cawsom ymweliad ar ddydd Sadwrn, Tachwedd 13eg gan bedwar beirniad gwahanol. Cafwyd eitem ychwanegol y tro yma gan Genod y Gan. Yn dilyn hyn, cafodd D. Gwynfor Davies ac OLwen Evans, Swyddog CyswlIt, wahoddiad i'r seremoni gwobrwyo ar Ragfyr 7fed yng Ngwesty'r Mileniwm yn Llundain.

Er nad pentref Llangernyw enillodd y gystadleuaeth drwy Brydain, enillwyd dwy wobr trwy Gymru sef y wobr yng nghategori y 'Bobl Ifanc' a'r gystadleuaeth 'Calor - Pentref y Flwyddyn yng Nghymru 2004'. TeimLwyd gwefr a balchder i ni dderbyn y darian a siec oddi wrth Hugh Fearnley- Whittingstall ynghyd a chynrychiolydd o Calor, ar ran y gymuned yn Llangernyw, ac am y gwaith caled a'r ymdrechion a wnaethwyd er mwyn sicrhau y llwyddiant a ddaeth i'r pentref.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy