BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Criw cynhyrchu 'Bwmerang' Adolygiad o gynhyrchiad Eglwysi
Daeth cynulleidfa lewyrchus ynghyd i fwynhau cyflwyniad yr ofalaeth a'i chyfeillion, o'r ddrama gerdd Bwmerang'.

Tystiolaeth awgrymog oedd yma, fod newid ar droed, a bod lle i'r eglwys baratoi i ymateb pan ddaw galwad iddi wneud. Mewn ystyr arall, dewis o ddwy gymdeithas a gafwyd gan ofyn y cwestiwn i ni ei ateb Pa un y dymunwn feithrin i'n plant?' Cawsom ailadrodd 'Mae chwarae'n troi'n chwerw' fel tiwn gron megis, yn ein hatgoffa drosodd a throsodd o'r peryglon rheibus sy'n bygwth byth a beunydd os nad yw'n dewis yn briodol.

Cysur drwy gyffuriau

Gwelwyd hyn drwy dynged dwy ferch, y naill yn gaeth i gyffuriau meddygol a'i gwreiddiau mewn capel, a'r llall ar gyffuriau cysur, yn tynnu sylw at ei hangen am gariad, drwy wrthryfela yn erbyn pawb a phopeth cyfundrefnol yn enwedig capel a chrefydd, gan fwydo ei myraeth a'i chwant drwy ddwyn gan yr aelodau. Daeth Tomos, dosbarthwr y papur newydd, i gyflwyno nifer o ddelweddau angenrheidiol ein bodolaeth, a hynny mewn modd fywiog, direidus a bachog, cyn i ni gyfarfod Sera a'i theulu annwyl a chynhaliol, yn cyferbynnu yn drawiadol tu hwnt a Sali a'i rabscaliwns o rieni a ffrindiau.

Yna cawsom flasu effaith y cyffuriau ac arwyddocâd magwraeth gynhaliol, pan aeth yr hebryngwr a Sera yn ôl mewn amser yn y modd mwyaf gosgeiddig, cyn ein tywys i fwynhau dawnsio hyfryd a gafaelgar gan y ddwy. Yna cawsom hunllef syfrdanol Sali a'r cyferbyniad amlwg. Yr ysbrydion aflan yn ymosod yn chwareus, bygythiol a milain ar ei meddwl hi. Chwarae teg i'r genod. Mynegi yn y modd mwyaf argyhoeddedig mewn gofod cyfyng. Gwych iawn. Perfformio rhagorol.

Dwi'n siwr hefyd, fod pawb wedi eu cyffwrdd a'u plesio gan ddehongliad llawen, direidus a diniwed Sera, ynghyd ag ysbryd y gwter Sali, gyferbyn â hi. Yn gefn iddynt cafwyd cyd chwarae rhagorol gan nifer fawr o aelodau 'Gwreiddiau Gwrych', gyda chameos o berfformiadau da gan Mei, Meg, Jac, Mr Ifans, Hannah, Mrs Prydderch, Yncl Wil a Glyn, heb anghofio holl gymeriadau credadwy y geni, a'r llefarydd yn gynnil a phwyllog ar y diwedd yn ein hatgoffa o'n gobaith a'n cred - er i'n cymdeithas ymwrthod â chrefydd yn fynych. Er iddi ei thaflu i ffwrdd fel bwmerang, dod yn ôl fydd ei hanes.

Côr campus

Diolch i'r côr am ganu mor hyfryd, ac yn eu symudiadau a'u hosgo, gynnal y ddeialog a sefydlu'r sefyllfaoedd mor effeithiol, yn enwedig wrth gloi, pryd y cerddodd Sera am y tro cyntaf, ac y dychwelodd Sali i gôl teulu o'r capel. Uchafbwynt gwefreiddiol iawn. Peidied neb anghofio y genod bach annwyl ddaeth a gwir naws ac ysbryd yr Wyl i'r amlwg. Noson i'w chofio gobeithio, gyda neges syml, gyfoes, fydd o werth a hwb, fel y dywedodd Sera, i gapelwyr ffyddlon sydd yn blino am eu dyfodol.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy