BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Llyfrgell Dinbych Mwy 'na llyfrgell
Hydref 2009
Gwybodaeth am y digwyddiadau diweddara' yn Llyfrgell Dinbych.

Wyddoch chi bydd 'Cynllun Archif Dinbych' wedi ei lansio yn Llyfrgell Dinbych, Medi 12-13 yn ystod penwythnos treftadaeth? Mae'r grwp yn cyfarfod yn y llyfrgell pob pnawn Llun rhwng 2 a 4 o'r gloch ac ar fore Sadwrn cyntaf pob mis rhwng 10 a 12. Cynllun ydi hwn sydd wedi ei lunio i gofnodi hanes teuluol ar gyfer y dyfodol. Maent yn edrych am hen luniau teuluol, llythyrau a phethau cofiadwy eraill am fwyd ac amseroedd Dinbych, sydd hwyrach ganddoch yn eich cartref neu swyddfa.

Am fanylion pellach cysylltwch â Medwyn Jones, Clerc y Dref ar 01745 815984.

Rydym newydd ddathlu 20 mlynedd fel llyfrgell yn yr adeilad hyfryd yma - Medi 1989 - Medi 2009. Ble aeth yr amser dudwch?

Arddangosfeydd
Prif Oriel: Darluniau gan Glen Ibbitson (19/09/09 - 07/11/09).
Arddangosfa fechan: hanes Ysbyty Meddwl Gogledd Cymru.
Oriel Llyfrgell y Plant: arddangosfa gan blant ysgol Frongoch, Dinbych, o fis Hydref tan y Nadolig.

Plant
Mae'r cynllun haf wedi bod yn llwyddiant ysgubol eto eleni, gyda dros 600 o blant y fro yn ymuno i fod yn 'Chwilwyr'. Braf iawn yw gweld y llyfrgell plant yn llawn bwrlwm a phlant yn mwynhau darllen. Pleser bydd dod i'r ysgolion ym mis Hydref gyda medalau i'r rhai sydd wedi cwblhau'r sialens ac wedi ymweld â'r llyfrgell a darllen beth bynnag 6 llyfr dros yr haf.

Llyfrau
Mae nifer o deitlau newydd Cymraeg wedi dod i stoc yn ddiweddar, yn dilyn yr Eisteddfod - galwch mewn i'w benthyg.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy