BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Dilyn yr Ôg
Hydref 2005
Gan fod ras droi Cymru yn Ynys Môn eleni, penderfynodd Emrys a Myrddin fod ganddynt awydd cystadlu ond bod angen ymarfer go arw!

Gyda Myrddin yn nosbarth agored reversible gyda'r MX 135 ac arad Kuhn 4 cwys, ac Emrys yn nosbarth y reversible dyll y byd gyda'r 5150 ac arad 3 cwys Kvemeland ac i ffwrdd a nhw ar hyd a lled y wlad.

Nos Wener y 9fed o Fedi, cychwynodd y ddau i lawr i Uttoxeter i gystadlu ar y dydd Sadwm, lIe doth Myrddin yn ail o dan 21 a'i dad yn 4ydd yn ei ddosbarth.

Yna i lawr i Litchfield ar y dydd Sul, lle cafodd Myrddin y dechreuwr gorau a'i Dad ail yn ei ddosbarth. Gadael y tractors lawr yn Telford yn barod at yr wythnos ganlynol.

Cystadlu yn yr Amwythig yn ras droi Cruckton ar y dydd Sadwrn, lle cafodd Myrddin cydradd 4ydd ac enillodd ei Dad ei ddosbarth. Yna yn nôl lawr at Cannock a chystadlu yn ras droi de Staffordshire a Wolverhampton ar y dydd Sul, y tro hyn cafodd Myrddin cyntaf o dan 21 a hefyd tlws am y gwaith gorau mewn 3 dosbarth. a'i dad yn 2il yn ei ddosbarth.

Dydd Sadwrn y 24 o Fedi i ffwrdd a'r ddau dros y dwr i Bodorgan, Ynys Môn sef Ras Droi Cymru, daeth lwyddiant i'r ddau, gyda Myrddin yn 2ail a'i Dad yn 3ydd.

Ar ddydd Mercher y 28ain aeth Myrddin i'r ysgol a'i Dad aeth unwaith eto ar ei drafals i ymyl Manceinion i gystadlu yn ras droi Sir Gaer a dod ar gwpan yn nôl adre.

Dymuna Emrys a Myrddin ddiolch o galon i Arwyn Vaughan Ffordd Fawr Prion am fenthyg ei arad ac i John Parry Dinerth Hall, Llandrillo yn Rhos am fenthyg ei drelar i gario'r cwbwl o gwmpas. Ac ymddiheuriadau lu i bawb a fuodd yn styc y tu ôl iddynt ar y ffyrdd!.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy