BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Trotian Byd y ffermwr
Dyma ychydig hanes o daith Emlyn Williams gyda chwmni teledu Apollo a chriw o Dregaron a'r cyffuniau i'r Amerig i rasus harnais y Little Brown Jug' yn nhalaith Ohio.
Cychwyn am faes awyr Manceinion fore ddydd Sul, Medi 14 i hedfan i Philadelphia ond, ar ôl cyrraedd y maes awyr, cawsom wybod fod yr awyren wedi ei gohirio tan y diwrnod canlynol. Beth oeddem yn mynd i'w wneud trwy'r dydd? Penderfynwyd mynd gyda thrên o orsaf Manceinion i rasus harnais yn Efrog. Rasus at achosion da yr ardal oedd hon gyda cheffylau o Gymru yn rhedeg ac yn ennill! Diwrnod pleserus a gwahanol i mi a'r tywydd yn ardderchog. Yna aros dros nos yng ngwesty'r 'Crown Plaza', Manceinion a oedd wedi ei drefnu gan y cwmni awyren.

Cychwyn ar awyren Boeing 767, US Airways am Philadelphia fore Llun ac wedi teithio am dros saith awr, nid oedd modd i ni lanio gan fod Arlywydd yr Amerig yno ar ymweliad. Felly, bu'n rhaid i ni lanio yn Baltimore ac yna yn ôl i Philadelphia eto, ddwy awr yn hwyr. Dal awyren arall wedyn i Columbus, Ohio - taith o tua awr, a llogi tri cherbyd i deithio ynddynt weddill yr wythnos gan aros mewn Comfort Inn ger Columbus am dair noson.

Dydd Mawrth, Mercher a Iau, buom yn Delamere Country Fair, sioe amaethyddol debyg i Lanelwedd (ond yn llawer mwy) gydag anifeiliaid gwael iawn, gwartheg 'holstein', defaid pen du, lama, alpaca a moch eitha da, gyda llawer o bwyslais ar geffylau. Roedd hyn yn naturiol gan fod rasus harnais enwog Little Brown Jug' yn cael eu cynnal yno, tua 15 ras bob dydd am dridiau, gyda'r uchafbwynt ddydd Iau. Roedd gan y ceffylau enwau fel No Pun Intended' a Yankee Cruiser' gyda gyrrwyr fel David Miller a John Campbell. Min nos, ymweld ag arwerthiant geffylau swyddogol y Little Brown Jug' gyda phrisiau hyd at $30,000 (tua £20,000)

Dydd Gwener, ffarwelio â'r gwesty a Cholumbus, Ohio a theithio trwy'r dydd ar y freeway am tua phedwar can milltir drwy dir gwael a choediog a chyffwrdd ar gynffon Hurricane Isabella, i gyrraedd Harrisburg, Pennsylvania, i aros un noson.

Dydd Sadwrn, ymweld â Hanover Shoe Farm, bridfa enwog iawn tair mil o aceri wedi ei thorri i fyny i gaeau pymtheg acer. Roedd rhaels derw o amgylch pob cae wedi ei beintio yn wyn - saithdeg dwy o filltiroedd o raels! Roeddent yn cadw pedwar cant o gesig a'u cywion a phedwar cant o geffylau blwydd oedd yn cael ei gwerthu mewn arwerthiant blynyddol tri diwrnod. Roedd ganddynt hefyd stalwyni gwerth miliynau o ddoleri yr un, ac mae rhai o'r ceffylau wedi eu henwi ar ôl criw Rasus - Dei, Prys ac yn y blaen.

Yn hwyrach y prynhawn, cawsom bryd o fwyd Eidalaidd ardderchog a siopa ychydig gan aros mewn gwesty yn Lancaster, Pennsylvania' nos Sadwrn.

Cychwyn fore Sul i ymweld ag ardal yr Amish - trigolion o dras Daniad a ffermwyr llewyrchus sy'n dal i drin y tir gyda cheffylau a ffermio gyda dulliau hen ffasiwn. Ymlaen yn y prynhawn i gyffuniau lle o'r enw Narberth' ar gyrion Philadelphia, man yr ymfudodd y Crynwvr o ardal Dolgellau yn yr ail ganrif ar bymtheg, ar ôl cael ei erlid ar sail eu crefydd.

Mae'r ardal o amgylch a dylanwad yr hen Gymry gydag enwau fel Bryn Mawr, 'Roberts Road', Tregaron Avenue, gorsaf dan o'r enw Bala Cynwyd Meirion a siop torri gwallt Bala 'girls'!

Hedfan o faes awyr Philadelphia nos Sul, i gyrraedd Manceinion fore Llun, wedi bwyta llawer gormod mewn tai bwyta o'r enw Bob Evans', gyda bwyd da a llawer ohono, pobl gyfeillgar a chroesawus, wedi teithio dros chwe chant o filltiroedd mewn ceir moethus a'r petrol yn llai na 26c y litr.

Bydd hanes y daith i'w gweld ar raglen Dai Jones a chriw Rasus S4C yn niwedd haf 2004.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy