BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Rhai o aelodau Cymdeithas Lenyddol Henllan yng ngardd Cae'r Gors Cymdeithas Lenyddol
Gorffennaf 2009
Yn dilyn y gwasanaeth fore Sul, 7 Mehefin, teithiodd tros ugain o aelodau Cymdeithas Lenyddol Capel Henllan i Rosgadfan, ger Caernarfon, ar ein gwibdaith flynyddol.

Eleni ein cyrchfan oedd Canolfan Dreftadaeth Kate Roberts, sydd wedi ei lleoli yn ei hen gartref yng Nghae'r Gors, Rhosgadfan.

Fe'n croesawyd yno gan Dewi Tomos, un o sylfaenwyr y Ganolfan ac un sydd hefyd yn gwirfoddoli yno.

Yn dilyn paned a bara brith cafwyd tipyn o hanes sefydlu'r Ganolfan a hanes bywyd y Dr. Kate Roberts gan Dewi Tomos.

Wedyn cawsom ein tywys o gwmpas y tŷ, yr ardd a'r beudy pan gafwyd cyfle i wir sylweddoli a gwerthfawrogi caledi bywydau chwarelwyr a thyddynwyr diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau'r ugeinfed ganrif.

Yn ddiamau y caledi hwn fagodd y rhuddin a gwydnwch cymeriad sydd i'w weld yng nghymeriadau nofelau a straeon byrion Brenhines ein Llen.

Yn y beudy roedd arddangosfa o greiriau amaethyddol a chwarelyddol y cyfnod.

Tra roedd y ffermwyr yn ein plith yn hen gyfarwydd a'r bladur a'r gribin, roedd yr offer chwarelyddol yn dipyn mwy dieithr i nil

Tra yng Nghae'r Gors cafodd rhai ohonom fonws ychwanegol o glywed y gog yn canu, digwyddiad eitha anghyffredin y dyddiau hyn.

Talwyd gair o ddiolch i Dewi Tomos am y croeso, am gyflwyno'r hanes, y daith o gwmpas y Ganolfan, a'i rodd o'i Iyfr diweddaraf am y Dr. Kate Roberts a'r bara brith ar gyfer y raffl gan Rhian.

Enillwyr y gwobrau raffl oedd Bronwen Williams a Merfyn James.

Cyn troi am adref mwynhawyd pryd o fwyd blasus a chyfle i gymdeithasu a'n gilydd ym Mwyty'r Meifod yn Bontnewydd.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy