BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Emyr, a Gwenan yn mwynhau'r te! Te yn yr Ardd
Gorffennaf 2005
Ar brynhawn Sui braf o haf yn niwedd Mehefin, daeth tyrfa fawr o bell ac agos i achlysur Te yn yr Ardd yn Y Gelli, Prion.

Casglu arian at Eisteddfod yr Urdd Dyffryn Clwyd 2006 oedd y nod, a'r gweithgaredd wedi'i drefnu gan y Pwyllgor Cerdd Dant yng nghartre' cadeirydd Leah Owen.

Gyda dim ond chwe aelod ar y pwyllgor, tasg go fawr oedd cael popeth yn barod mewn pryd.

Bu'r teulu wrthi'n ddiwyd yn ystod yr wythnos yn glanhau'r garej, torri gwair, codi chwyn a phlannu blodau (a siarad efo nhw i'w hannog i ddangos eu lliwiau!)

Roedd cymdogion caredig wedi cyfrannu byrddau a chadeiriau, tra bu cyfeillion yn gwneud cacennau a chynnyrch i'r stondin werthu. Y prysuraf oedd y Parchedig Wayne Roberts a ddaeth ag 80 o sgons, hufen, mefus a thri phot o jam!

Dau gyfraniad arbennig oedd rhai Bryn Roberts o Ddinbych yn gwneud a gosod basged flodau fel prif wobr y raffl, a Dewi Owen o Beniel yn cerfio powlen dderw ar gyfer ocsiwn. Gwenan Roberts, Rossa Bach, enillodd y fasged flodau, tra bu Gwenfyl Jones mor hael a phrynu'r fowlen.

Am fod torf fawr wedi cyrraedd i gefnogi, bu merched y pwyllgor yn brysur yn hulio'r te a'r teisennau a chwmni arbennig o Ddinbych yn golchi'r llestri (Wendy Jones!).

Gyda'r brodyr Ynyr a Rhys yn croesawu pawb ar ddwy gitâr, a chyfle i blant roi Swadan i'r Ll'godan am wobr fach, bu'n brynhawn hwyliog dros ben.

Hoffai'r Pwyllgor Cerdd Dant ddiolch i bawb am bob cymorth a chefnogaeth wrth iddyn nhw wneud elw o dros £500.

Taith gerdded fydd eu gweithgaredd nesa', a bydd y manylion ar gael gan Leah.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy