BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Teisen benblwydd Cylch Meithrin Llangernyw Cylch Meithrin Llangernyw yn dathlu
Ar brynhawn lau, Gorffennaf 4ydd cynhaliwyd parti yn yr Hen Ysgol i ddathlu 30 mlynedd ers sefydlu'r Ysgol Feithrin yn Llangernyw yn ôl ym 1972.

Roedd nifer o'r plant a'r oedolion wedi gwisgo crysau T' arbennig a gafodd eu gwerthu ar gyfer yr achlysur gyda llun o wyneb hapus arno a wnaed gan blentyn gyda geiriau pwrpasol o'i gwmpas i nodi pen-blwydd y Cylch: 1972 - LLANGERNYW - 2002, 30 yn gwenu o hyd!

Cafwyd gwledd o fwyd parti yn gyntaf yna sioe gonsurio gan Mr Jon Winkupp gydag ambell blentyn yn helpu ac yn cael balwn arbennig am wneud hynny.

Yna cafwyd cacen wedi ei haddurno gan Ann O. Vaughan cyn tynnu rafflau a roddwyd gan yr aelodau a rhifau'r Clwb Cefnogwyr ar gyfer mis Gorffennaf.

Talwyd y diolchiadau gan y Cadeirydd, Brenda Davies a chyflwynwyd cap yn anrheg i bob plentyn gyda'r un ysgrifen â' r crysau T' i bawb gofio'r achlysur arbennig hwn.

Hefyd mae'n rhaid llongyfarch Cylch Meithrin Llangernyw wedi iddyn nhw ddod i'r brig mewn cystadleuaeth gan Fudiad Ysgolion Meithrin Sir Conwy.

Cystadleuaeth oedd hon i ddewis enw ar gyfer eu cylchgrawn newydd.

Cafwyd 13 o gynigion i gyd a Chylch Llangernyw ddaeth i'r brig gyda'r enw 'Cylch Ni Cylch Chi'.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy