BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Sylvia a Julia Hughes, Pennaeth Coleg Llandrillo Dinbych yn y seremoni wobrwyo yn Llanelli Tiwtor y flwyddyn
Ebrill 2010
Llongyfarchiadau mawr i Sylvia Davies, Llangernyw gafodd ei gwobrwyo fel 'Tiwtor Galwedigaethol y Flwyddyn' gan NIACE Dysgu Cymru.

Cafodd y 'Seremoni Ysbrydoli Tiwtor a Mentor Oedolion 2009/10' ei chynnal yn ddiweddar ym Mharc y Scarlets, Llanelli.

Seremoni yw hon i ddathlu addysg oedolion a chydnabod yr unigolion y mae eu gwaith caled a'u hymroddiad wedi newid bywyd cyniler o bobl er gwell.

Cafodd ei henwebu gan Bennaeth Coleg Llandrillo Dinbych, Julia Hughes a hefyd myfyrwyr a lu yn ei dosbarthiadau.

Gwobrwywyd Sylvia oherwydd ei bod yn diwtor a mentor sydd wedi gwneud Coleg Llandrillo Dinbych yn rhywle ble gall dysgwyr deimlo'n wirioneddol eu bod nhw'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i'w bywydau.

Oherwydd prinder gofal plant lleol a shifftiau anwadal, methodd Sylvia ddal ati gyda'i gwaith fel nyrs yn y gwasanaeth iechyd.

Dechreuodd ddilyn cwrs 'cyfrifiadurol sylfaenol rhan amser er mwyn pleser, ac er nad oedd erioed wedi rhoi ei bryd ar fynd yn athrawes, blwyddyn a hanner yn ddiweddarach cafodd wahoddiad i ddod yn aelod o'r staff.

Oherwydd ei gwaith caled a'i hymroddiad, yn fuan le ddyrchafwyd Sylvia i swydd Darlithydd llawn amser mewn Technoleg Gwybodaeth, daeth wedyn yn Arweinydd Academaidd a Hyrwyddwr Dwyieithrwydd cyn, cael ei phenodi'n Rheolwr Cwricwlwm Dwyieithog ar gyfer Sgiliau Galwedigaethol.

Dywedodd un o fyfyrwyr Sylvia, Amanda Giblin, 'Mae hi'n rhoi llawer i'r Coleg fel tiwtor ac fel mentor.

"Rwy'n dweud mentor oherwydd y gefnogaeth mae hi'n ei roi i fyfyrwyr a'r staff.

"Mae'n gweld y gorau mewn pobl ac yn eu trin fel unigolion, beth bynnag fo eu gorffennol, eu crefydd, anableddau ac yn y blaen. "Mae ganddi hi'r ddawn i dynnu'r gorau allan ohonoch chi."

Cyflwynodd Llinos Edwards un o fyfyrwyr Sylvia llynedd englyn yn deyrnged iddi...


Diolch am dy lafur diwyd - a'r hwyl
Fu'n rhan o bob munud,
Yr help heb fesur ei hyd,
Dy ofal fel ffrind hefyd.

Dywedodd Sylvia, 'Mae bod yn rhan o daith ddysgu'r myfyrwyr a'u cael nhw i sylweddoli eu potensial eu hunain yn rhoi gwefr i mi, yn enwedig pan rydych chi'n dod yn ymwybodol o'r profiadau bywyd eithriadol y mae rhai o'r myfyrwyr yma wedi'w goresgyn. "Credal nad yw'r siwrnai ddysgu, i run ohonom, byth yn dod i ben - ella i ond gobeithio y medra i ddal ati i ysbrydoli mwy o ddysgwyr i gael blas ar ddysgu ac i sylweddoli eu potensial."


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy