BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Tim Llan a Bryn - enillwyr y gynghrair, gwelir Gwilym, Daniel  Dei Snwcer y gadlas
Ebrill 2009
Daeth tymor arall i ben gyda swper blasus yn y Llew Du, Llanfairtalhaiarn.

Braf oedd croesawu Llywydd y Gadlas sef Melfyn Williams atom i gyflwyno'r tlysau a dymunodd yn dda i'r Gynghrair a llongyfarch y buddugwyr ar eu llwyddiant.

Pencampwyr y Gynghrair ac yn ennill cwpan Llaeth y Llan eleni oedd tîm Llan a Bryn gyda 56 o bwyntiau gyda tîm Dinbych a'r Cylch yn ail ac yn ennill tarian Hywel Evans gyda 51 o bwyntiau.

Dyma lle gorffennodd gweddill y timau : Llan A : 49; Llangernyw B : 46; Llangernyw A : 41 ; Llan C : 40; Betws: 38; Llan B : 15. Aeth y tlws am y rhediad uchaf i Mathew McBreeze gyda 40 o bwyntiau a llongyfarchiadau iddo.

Dyma weddill y canlyniadau Llan A : 5, Llan B : 1; Dinbych a'r Cylch :4,Llangerrnyw B : 2 Llangeryw B : 4, Betws : 2; Llan B : 1, Dinbych a'r Cylch 5; Mawrth y 9ed :Llangernyw A : 4, Dinbych a'r Cylch : 2; Llan A : 2, Llangernyw B : 4 ; Betws : 1, Llan C : 5; Llan a Bryn : 5 , Llan B : 1; Llan a Bryn a Llansannan A wynebodd eu gilydd yn ffeinal cystadleuaeth colli sydyn y Gadlas, Llan a Bryn wedi trechu Dinbych A C yn y rownd gyn derfynol a Llan A wedi trechu Llangernyw A yn y rownd gyn derfynol arall a'r sgôr yn y ffeinal oedd Llan A 196, a Llan a Bryn 242.

Felly Llan a Bryn enillodd Darian y Gadlas a llongyfarchiadau mawr iddynt am ennill y ddwy gystadleuaeth a diolch i'r Gadlas am noddi'r gystadleuaeth yma.

Yn rownd gyn derfynol y senglau collodd Daniel Jones o dim Llan A yn erbyn Rhys Williams , Llangernyw A; yn y rownd gyn derfynol arall cafodd Dei Hughes o dim Llan a Bryn y gorau ar Gerallt Davies Llan A.

Felly Rhys a Dei wynebodd eu gilydd yn y ffeinal ac mewn gornest hynod o glos Rhys Williams, pencampwr y llynedd ddaeth yn fuddugol ar y ddu olaf o'r drydydd ffrâm a llongyfarchwn Rhys ar ei lwyddiant.

Yn y dyblau trechodd Robert Everiss a Dewi Williams o dim Llangernyw B yn erbyn Josh a Tony o dim Llan C, ac yn y rownd gyn derfynol arall collodd Glyn a'r mab Bryn o dim Llan a Bryn y gorau ar Rhodri a Dilwyn o dim Dinbych a'r Cylch.

Felly Rob a Dewi a Glyn a Bryn wynebodd eu gilydd yn y feinal ar fwrdd Hywel Evans yn y Brwcws a Glyn a Bryn lwyddodd i goncro pencampwyr y llynedd, llongyfarchiadau iddynt, nid dyma'r tro cyntaf iddynt ennill y gystadleuaeth yma.

Diolchodd Cadeirydd y Gynghrair Hywel Evans i bawb am eu cyfraniad i lwyddiant y Gynghrair yn enwedig i'r trysorydd sef Ken Evans a'r ysgrifennydd.

Carem weld rhagor o dimau yn ymuno ac os oes rhywrai a diddordeb gadewch i ni wybod.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy