BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Ymatebwyr Cyntaf yn ymateb i angen cefn gwlad Ymatebwyr Cyntaf yn ymateb i angen cefn gwlad
Ebrill 2007
Gwelwyd tîm o 9 gwirfoddolwr 'Ymatebwyr Cyntaf yn cael ei sefydlu yn Llangernyw yn ddiweddar.
Pwrpas y tîm yw ymdrin â sefyllfaoedd argyfyngus er enghraifft pan fo'r claf yn dioddef o gyflwr y galon neu broblemau anadlu.

Dechreuodd y tîm ar eu hyfforddiant arbenigol yn ôl ym mis Ionawr, ac erbyn hyn maent i gyd yn gymwys i ddelio â sefyllfa argyfyngus drwy roi cymorth cyntaf i glaf tra'n aros i ambiwlans gyrraedd i'w gludo i'r ysbyty.

Pan dderbynnir galwad 999 gan reolwyr gwasanaeth ambiwlans, byddant hwy yn eu tro, yn penderfynu os oes rheidrwydd galw'r Ymatebwyr Cyntaf yn ogystal â'r ambiwlans.

Mae'r gwirfoddolwyr yn gweithio fel pâr a'r gobaith yw y byddant yn gallu cynnig eu gwasanaeth drwy gydol y dydd a'r nos i ardal wledig eang.

Yn y llun gwelir Glyn Tan y Gorwel, Gwynfor Maes y Bryn, Gwyn Dolwen Bach, John Harris, Geraint Trem Afon, Steve Pile (Paramedig), Buddug Pentre Wem, Lona Plas yn Blaenau, Julie Dolwen Fawr ac Annwen Bont Syllty.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â thim arbenigol o'r fath fyddai'n gwneud gwahaniaeth i'r ardal, cysylltwch â Geraint Roberts ar 01745 860356 yn ystod y dydd.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy