BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Tony Schaivone a Gruff Rhys Pandy ar y Map
Ebrill 2005
Rhoddwyd Pandy ar y map nos Sadwrn, Chwefror 19 yn Neuadd PJ Bangor yng Ngwobrau Roc a Phop Radio Cymru rhwng Alun Tan Lan a Toni Schiavone.
Tony Schiavone
Anrhydeddwyd (o'r diwedd) Toni Schiavone am ei gyfraniad arbennig i gerddoriaeth Gymraeg - am ei waith diflino dros yr ugain mlynedd a mwy diwethaf yn hybu a meithrin cerddorion a threfnu gigs yng Ngwobrau Roc a Phop Radio Cymru 2005.

Yn anffodus, methodd Toni a bod yn bresennol ar y noson oherwydd ei brysurdeb gyda thîm ieuenctid Clwb Rygbi Nant Conwy. Cyflwynwyd y wobr iddo yn neilltuol ac yn bersonol gan neb llai na Gruff Rhys prif leisydd 'Super Furry Animals' - cerddor y mae gan Toni edmygedd mawr iddo. Gellid dadlau bod Radio Cymru wedi bod yn hwyr yn anrhydeddu Toni gyda'r wobr yma gan ein bod un ag oll yn ymwybodol o'i gyfraniad ers blynyddoedd lawer.

Fe wyddom oll fel cymuned glos ym Mhandy am gyfraniad Tony ers iddo ef a'i deulu gartrefu yma i fywyd a diwylliant y pentre', yr ardal a Chymru penbaladr. Mae bob amser yn barod ei gymwynas, i gyfrannu at y pethau da mewn cymdeithas ac yn barod i neilltuo ei amser prin i feithrin doniau ifanc mewn amrywiol feysydd gan roi iddynt amrywiol gyfleoedd. Ond yma, cerddoriaeth sydd dan sylw a'i gyfraniad amhrisiadwy i'r Sîn Roc Gymraeg.

Mae dyled grŵp y Cyrff yn yr 1980au a'r 1990au cynnar o Lanrwst yn fawr iddo. Tyfodd neu'n hytrach datblygodd y grŵp yma ymhen amser i fod yn enw cyfarwydd Catatonia - grŵp a wnaeth enw iddyn nhw eu hunain yn rhyngwladol.

Gwyddom hefyd am gyfraniad Toni i yrfa brysur y canwr poblogaidd o Bandy - Alun Tan Lan gyda'i gyngor, ei gefnogaeth ac anogaeth a'i waith cynhyrchu ar gryno ddisg gyntaf Alun - Aderyn Papur ar y cyd â Marc Roberts o Lanrwst.

Nid yn unig hyn, bu Toni yn ddiwyd yn ystod yr 1980au tra'n athro yn Ysgol Dyffryn Conwy yn trefnu gigs cyson yn yr ardal er enghraifft y gigs cyson Llanrwst yn Llosgi a oedd yn rhoi cyfle i fandiau ifanc gael perfformio o flaen cynulleidfa am y tro cyntaf weithiau, er enghraifft, Y Cyrff, Ffa Coffi Pawb ac ati. Bu'n flaengar iawn hefyd gyda'r Babell Roc Y Cremlin ar faes Eisteddfod Genedlaethol Dyffryn Conwy a'r Cyffiniau 1989. Dros y blynyddoedd mae ei gyfraniad, ei safiad a'i ymrwymiad dros ddiogelu'r iaith Gymraeg gyda gweithgareddau a phrotestiadau Cymdeithas yr Iaith wedi bod yn amlwg.

Yn ddiweddarach, gyda dyfodiad Maes B - Y maes ieuenctid fel maes atodol i'r Eisteddfod Genedlaethol mae wedi cyfrannu yn helaeth wrth drefnu gigs y Gymdeithas, stiwardio ac ers i Gymdeithas yr Iaith drefnu gigs neilltuo i Faes B - Toni sy'n gyrru bws mini neu fws wennol y Gymdeithas o'r maes pebyll i'r gigs.

Tasg anodd yw ceisio crynhoi cyfraniad Toni i gerddoriaeth Cymraeg ond hoffwn ddiolch o galon iddo am ei waith ac rwy'n siwr y bydd ei gyfraniad yn parhau am flynyddoedd i ddod. Hoffwn gyflwyno'r ychydig eiriau hyn ar ein rhai ni oll yn y Pandy gan longyfarch Toni yn fawr ar ei anrhydedd' ond gan fynegi ein gwerthfawrogiad am ei holl waith i fywyd cymdeithasol, i'r Capel a diwylliant Pandy a Chymru ben baladr.

Ar ran pobl Pandy a'r genedl diolch Toni.

Alun Tan Lan
Braf hefyd oedd cael clywed am lwyddiant ysgubol Alun Tan Lan yn y gwobrau. Fo gipiodd y wobr am fod yr artist gwrywaidd gorau ac hefyd am fod y cyfansoddwr gorau.

Buodd Alun yn byw yn Iwerddon am gyfnod, a does ond ychydig dros flwyddyn ers iddo ddechrau diddanu cynulleidfaoedd ledled y wlad. Mae wedi datblygu i fod yn ganwr a pherfformiwr amryw ddawn ac adnybyddus mewn amser byr iawn.

Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn un brysur iawn yn ei hanes gan iddo berfformio a chymeryd rhan mewn nifer of gigs yn yr ardal hon a thu hwnt. Mae felly'n llawn haeddu y gydnabyddiaeth o'i waith drwy dderbyn nid yn unig un, ond dwy wobr.

Gobeithiwn am flwyddyn lwyddiannus arall yn dy hanes Alun, ac y byddi yn parhau i gofio dy wreiddiau gan roi Tan Lan a Pandy ar y map.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy