BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Harri'r Cwm Harri'r Cwm
Chwefror 2007
Ugain mlynedd yn ôl fe gododd y llen am y tro cyntaf ar sioe gerdd Gymraeg a fu'n ysgubol o lwyddiannus, sioe 'Harri'r Cwm'.
Daeth y sgript o law Mei Jones a'r gerddoriaeth o law Gwyneth Vaughan, a'r cast, fel crewyr y sioe, yn drigolion Bro Cernyw. Amaturiaid oedd holl aelodau'r cast, ac yn y gymuned y gwnaed yr holl waith cynllunio, saerni'o a phaentio.

Ac i goroni'r cyfan, fe seiliwyd y stori ar hanes un 0 feibion Llangernyw, yr athronydd Syr Henry Jones.

Yr oedd y cynhyrchiad yn gampwaith caboledig, ond yn bwysicach na hynny, bu'n gyfrwng i ddwyn cymuned gyfan i mewn i weithgaredd creadigol, ac yn fodd i arddangos i'r byd a'r betws y cyfoeth o ddoniau oedd i'w gael mewn bro wledig ddiwylliedig.

Nos Wener, Ionawr 19eg, cawsom brawf nad yw cronfa ddawn Bro Cernyw wedi pallu o gwbl. I ddathlu ugain mlynedd llwyfannu' r cynhyrchiad cyntaf, perfformiwyd addasiad o 'Harri'r Cwm' gan blant Ysgol Bro Cernyw yn y Ganolfan Addysg.

Yr oedd y cyfuniad o ganu ac actio a symud gan gast mor ifanc yn gyfareddol. Gydag asbri a hyder fe gyflwynwyd hanes Harri'r Cwm o'r newydd, hanes yr oedd y plant yn amlwg yn ymfalchio ynddo.

Yr oedd y cyfan yn rhagorol, ac mae'n rhaid dweud fod ambell un o'r perfformwyr ifanc yn dangos addewid o bethau gwych i ddod.

Nid heb waith caled iawn mae llwyddo i gael plant mor ifanc i gyflwyno cynhyrchiad mor uchelgeisiol. Mae'r cyfan yn glod mawr i Mrs Gwenda Pringle a staff ymroddedig yr ysgol.

Rhaid dweud fod Mr Rhodri Evans, y Dirprwy Bennaeth, yn actio rhan ysbryd Henry Jones yn 'ysbrydoledig' iawn! Yn y fenter hon mae'r athrawon wedi llwyddo i gyfoethogi profiad y plant ac ar yr un pryd gyflwyno iddynt dalp pwysig 0 hanes eu cynefin.

Fel oedolion, gall y plant hyn edrych yn ôl ar y profiad hwn gyda diolch a balchder.

Ni anghofiwyd y cast gwreiddiol ychwaith! Dan arweiniad Mrs Megan Jones (Mrs Roxburgh y cynhyrchiad gwreiddiol) cyflwynwyd rhai o sêr sioe ugain mlynedd yn ôl.

Cafwyd atgofion difyr a doniol gan Eleri Wynne, Ceris Roberts a Diane Roberts.

Syniad gwych oedd cael Gwyneth Vaughan yn ôl wrth y piano er mwyn i'r gynulleidfa a'r plant ymuno gyda'i gilydd i ganu rhai o ganeuon bachog y sioe.

Cyn mynd adref, cafodd pawb gyfle i gael paned ac edrych ar fideo yn adrodd hanes cyflwyno'r cynhyrchiad cyntaf. Bu'r blynyddoedd yn garedig iawn wrth rai!

Cyflwynwyd y noson er budd Amgueddfa'r Cwm, ac fe groesawyd pawb ar y dechrau gan Lywydd Yr Ymddiriedolaeth, Mr John Hughes. Wrth dalu diolch ar y diwedd, atgoffodd y Cynghorydd Dilwyn Roberts ni oll am ddyled y fro i John Hughes.

Ef oedd fwyaf gyfrifol am gadw'r amgueddfa i fynd, a hynny mewn dyddiau main iawn cyn bod son am gymorthdaliadau na loteri.

Oni bai fod 'Y Cwm' yn dal i sefyll fel tysteb i orchest mab y crydd, efallai na welsem 'Harri'r Cwm' a byddem ninanu a'r genhedlaeth ifanc yn dlotach o'r herwydd.

Gwynn Matthews


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy