BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Siop y pentref. Degawd cyntaf siop y pentref.
Mae deng mlynedd bellach ers pan agorwyd Siop y Pentre, Groes.Mae'r Fenter wedi llwyddo i roi gwasanaeth i'r ardal, ac mae'r siop wedi bod yn ganolfan y gymdeithas.
Sandra Knupple oedd y tenant cyntaf, bu'n rhedeg y siop am flwyddyn a hanner. Yna bu Menter Ardal Groes, gyda chymorth nifer o wirfoddolwyr, yn rhedeg y siop am bedair blynedd a hanner.

Mis Awst 1999 cymerodd Noela Jones y denantiaeth a rhoddodd wasanaeth da i'r ardal am dair blynedd. Er yr holl newidiadau mae Siop y Pentre yma o hyd. Mae llawer ardal wledig wedi colli eu siop fach leol oherwydd difaterwch.

Yr unig ffordd i sicrhau dyfodol y siop yw ei defnyddio. Erfyniwn ar bawb sydd yn byw yn yr ardal i wneud y defnydd mwyaf posib ohoni. Beth am archebu nwyddau yn y siop yn rheolaidd - gadael rhestr o'ch anghenion yn y bore a'u pigo hwy i fyny yn hwyrach yn y dydd?

Mae costau rhedeg y siop wedi cynyddu yn sylweddol yn ddiweddar ac mae angen mwy o gefnogaeth os am gadw'r siop yn agored.

Diolch i bawb sydd wedi cefnogi'r siop dros y degawd diwetha' a gobeithio y bydd ei drysau'n agored am ddeng mlynedd arall.

Stephanie Morris yw'r bostfeistres newydd a bydd y Swyddfa Bost ar agor ar fore Llun a bore dydd lau o 9 tan 11 o'r gloch y bore. Er mwyn cael perthynas glos mae'n gofyn i gwsmeriaid y siop wneud defnydd o'r Swyddfa Bost ac wrth gwrs i gwsmeriaid sy'n defnyddio'r Post gefnogi'r siop, oherwydd os bydd raid i'r siop gau, ni fydd Swyddfa Post chwaith.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy