BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Enlli Vaughan Gwenwch!
Mehefin 2010
Mae ffotograffiaeth yn gyfrwng i ddiogelu a choleddu atgofion ym 'mhoced cesail y cof', ac fe fydd un grefft wraig lleol, Enlli Vaughan, yn sicr o gofio'r cyfle a gafodd i arddangos ei gwaith ffotograffiaeth yn Amgueddfa'r Cwm y mis yma.

Rhiannon Parry
Y Gadlas yn 30 oed
Hanes sefudlu'r papur ym 1977.
Y Gadlas
Hanes
Hanes bro Hiraethog
 Yr ardd gerrig
 Tiwtor y flwyddyn
 Cymdeithas Hanes Bro Aled
 Hen ac ifanc law yn llaw
 Sadwrn siarad
 Ynyr Llwyd yn mynd o nerth i nerth
 Pen y Cefn
 Ras laeth
 Mwy 'na llyfrgell
 Anifeiliaid a fi

Croeso
Croeso i safle papur bro Y Gadlas, papur y fro rhwng Conwy a Chlwyd. Dyma ardal wledig sy'n cynnwys nifer o bentrefi rhwng Llanrwst a threfi Sir Ddinbych. Mae'r ardal yn cynnwys cymunedau Bro Cernyw a Bro Aled lle mae'r Gymraeg a'i diwylliant yn gryf.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy