BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MERCHER
16eg Ebrill 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Enlli Vaughan Gwenwch!
Mehefin 2010
Mae ffotograffiaeth yn gyfrwng i ddiogelu a choleddu atgofion ym 'mhoced cesail y cof', ac fe fydd un grefft wraig lleol, Enlli Vaughan, yn sicr o gofio'r cyfle a gafodd i arddangos ei gwaith ffotograffiaeth yn Amgueddfa'r Cwm y mis yma.

Rhiannon Parry
Y Gadlas yn 30 oed
Hanes sefudlu'r papur ym 1977.
Y Gadlas
Hanes
Hanes bro Hiraethog
 Yr ardd gerrig
 Tiwtor y flwyddyn
 Cymdeithas Hanes Bro Aled
 Hen ac ifanc law yn llaw
 Sadwrn siarad
 Ynyr Llwyd yn mynd o nerth i nerth
 Pen y Cefn
 Ras laeth
 Mwy 'na llyfrgell
 Anifeiliaid a fi

Croeso
Croeso i safle papur bro Y Gadlas, papur y fro rhwng Conwy a Chlwyd. Dyma ardal wledig sy'n cynnwys nifer o bentrefi rhwng Llanrwst a threfi Sir Ddinbych. Mae'r ardal yn cynnwys cymunedau Bro Cernyw a Bro Aled lle mae'r Gymraeg a'i diwylliant yn gryf.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy