BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Clawdd
Yr agoriad swyddogol Llyfrgell newydd
Mai 2010
Agorodd Llyfrgell Wrecsam ar ei gwedd newydd gyda chlec ar 22ain Mawrth.

Torrodd Ruth Jones y rhuban i adael i'r cyhoedd ddod i mewn a mwynhau ei gwasanaethau newydd a gwell - a daeth dros 1000 o gwsmeriaid yn yr awr gyntaf!

Ond parodd y dathliadau fwy na diwrnod ac fe gychwynnodd yr agoriad swyddogol hwn wythnos gyfan o weithgareddau i bobl o bob oed a diddordeb.

Mwynhaodd carwyr llenyddiaeth ddau ddigwyddiad ar ddydd Mercher 24ain Mawrth lle cafodd y gynulleidfa wledd o ddarlleniadau o'u llyfrau gan awduron sy'n ysgrifennu yn y Gymraeg a'r Saesneg, a hefyd o ddarnau a ysgrifennwyd ganddynt am Wrecsam a'r llyfrgell yn arbennig ar gyfer yr achlysur.

Roedd un o'r awduron, Holly Howitt (awdur Dinner Time and The Schoolboy a ganmolwyd gan y beirniaid) yn llawn edmygedd o'r llyfrgell a'r achlysur, ac meddai: 'Diolch am yr achlysur a drefnwyd gennych ddydd Mercher. Cefais amser bendigedig.

llwyddiannus ac yn dal i gael ymwelwyr fel y cafodd eisoes. '

Cynhaliwyd Diwrnod Plant Pwysig ar 24ain Mawrth ac roedd yn llwyddiant ysgubol.

Cynhaliodd Llyfrgellwyr Blynyddoedd Cynnar Wrecsam ddwy sesiwn drwy gydol y dydd, yn gwahodd plant sy'n mynychu eu sesiynau rheolaidd yn ardaloedd rhoi cymunedau'n gyntaf, plant Cyfnod Allweddol 1, a phlant dan 5 a'u teuluoedd.

Mwynhaodd y plant ddiwrnod gwych, gyda chyfnodau stori a rhigwm, Play-doh a chrefftau.

Trefnodd Llyfrgellydd y Plant sesiynau adrodd straeon hefyd ar gyfer plant Cyfnod Allweddol 2 a daeth 150 o ddisgyblion i fwynhau storiâu, cylchdeithiau o'r llyfrgell a sesiwn flasu ar gyfleuster diweddaraf y llyfrgell, BFI Mediatheque.

'Diwrnod Hysbysrwydd' oedd 25ain Mawrth a galwodd y cyhoedd heibio'r llyfrgell i ddysgu am ymchwilio hanes eu teuluoedd, ac elfennau cyfrifiadura a defnyddio'r Rhyngrwyd.

Mae'r llyfrgell yn cynnig cyrsiau fel y rhain drwy gydol y flwyddyn.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy