BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Clawdd
Dôl Eryrod Dôl Eryrod
Mai 2008
Cyhoeddir y bwriedir agor canolfan siopau Dôl Eryrod mewn 5 mis - sef Hydref 2008.

Pwy fuasai'n credu? Fel hyn yr edrych y safle ar hyn o bryd. [Cliciwch ar y ddolen isod i weld mwy o luniau.]

Mae'n amlwg y bydd yn ddigwyddiad chwyldroadol yn hanes Wrecsam - canolfan siopau rhyfeddol fodern, ac adnoddau i hamddena, bwyta, chwaraeon a sinema a.y.b.

Tybed a yw strwythur ein ffyrdd yn gallu derbyn y fath gynnydd mewn trafnidiaeth? Maes parcio i 1000 o geir, lorïau'n danfon nwyddau yn ôl ac ymlaen heblaw gweithwyr a siopwyr.

Tybed a wnaiff patrwm canol y dref newid? Mae gorsaf fysiau ardderchog un pen i'r dref a 'r siopau y pen arall! Mae sôn am fwsiau "shuttle" i gludo o amgylch y fro.

Mae'r "CLAWDD" yn dymuno yn dda i'r fenter uchelgeisiol a ddylai wella ein cyfleusterau ac atyniadau, a rhoi delwedd newydd i Wrecsam, heb law creu swyddi i gannoedd.

 • Mwy am ddatblygiad Dôl Eryrod

 • Dweud eich Dweud

  Ydych chi'n cytuno â barn papur Y Clawdd? Llenwch y ffurflen hon i ddweud eich dweud.
  0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy