BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

IAU
10fed Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Clawdd
Dôl Eryrod Dôl Eryrod
Mai 2008
Cyhoeddir y bwriedir agor canolfan siopau Dôl Eryrod mewn 5 mis - sef Hydref 2008.

Pwy fuasai'n credu? Fel hyn yr edrych y safle ar hyn o bryd. [Cliciwch ar y ddolen isod i weld mwy o luniau.]

Mae'n amlwg y bydd yn ddigwyddiad chwyldroadol yn hanes Wrecsam - canolfan siopau rhyfeddol fodern, ac adnoddau i hamddena, bwyta, chwaraeon a sinema a.y.b.

Tybed a yw strwythur ein ffyrdd yn gallu derbyn y fath gynnydd mewn trafnidiaeth? Maes parcio i 1000 o geir, lorïau'n danfon nwyddau yn ôl ac ymlaen heblaw gweithwyr a siopwyr.

Tybed a wnaiff patrwm canol y dref newid? Mae gorsaf fysiau ardderchog un pen i'r dref a 'r siopau y pen arall! Mae sôn am fwsiau "shuttle" i gludo o amgylch y fro.

Mae'r "CLAWDD" yn dymuno yn dda i'r fenter uchelgeisiol a ddylai wella ein cyfleusterau ac atyniadau, a rhoi delwedd newydd i Wrecsam, heb law creu swyddi i gannoedd.

 • Mwy am ddatblygiad Dôl Eryrod

 • Dweud eich Dweud

  Ydych chi'n cytuno â barn papur Y Clawdd? Llenwch y ffurflen hon i ddweud eich dweud.
  0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy