BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Clawdd
Dylan Jones yn holi Gareth Davies-Jones Darllediad Byw
Ionawr 2009
Ar ddydd Llun yr 22ain o Ragfyr BBC Radio Cymru yn anfon tîm o 3 aelod o staff i Wrecsam i ddarlledu'n fyw - "Taro'r Post" o Ddôl yr Eryrod.

Gwahoddwyd tua ugain o Gymry'r fro i drin a thrafod pynciau cyfoes.

Ymhlith yr eitemau oedd "Y Clawdd a'i ddyfodol", "y Ganolfan Siopa Newydd - Dôl yr Eryrod" a chyflwr ariannol ein gwlad.

'Roedd y rhaglen dan ofal Dylan Jones a chafwyd trafodaeth fywiog a difyr a sawl cyfraniad gwerthfawr.

Y cynghorydd Aled Roberts oedd yn rhoi ochr Cyngor Sirol Wrecsam i'r materion.

Cyfrannwyd gan sawl un, gan gynnwys pobl ifanc, plant lleol, Liz Williams, Aled Pritchard, Gareth Davies-Jones, Gwynn Evans, Peter Aubrey ac ar ran Y Clawdd Alun Emanuel ac Emlyn Edwards.

Yn y llun gwelir Dylan Jones BBC a'i "feic" yn holi Gareth Davies-Jones gyda Aled Pritchard yn gwrando a Gwyn Evans yn y cefndir.

Teimlir i'r ardal hon gael ei hamddifadu gan y cyfryngau a gobeithiwn y daw cyfle arall i ymweld â Wrecsam yn fuan.

Er bod stiwdio yn y dref, anaml iawn y ceir eitem o'r fro.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy