BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Dathlu pen-blwydd Y Bigwn
Tachwedd 2008
Mae papur bro Dinbych yn dathlu ei ben-blwydd yn ugain mlwydd oed.

Daeth criw da ynghyd i'r Clwg Rygbi nos Wener Hydref 3ydd i lawnsio atodiad arbennig Y Bigwn yn dathlu pen-blwydd 20 oed y papur.

Croesawyd pawb yno gan gadeirydd Cymdeithas Y Bigwn, Llifon Jones. Rhoddodd John Idris Jones ychydig o hanes sylfaenu'r papur yn ôl yn 1988 pan ddaeth criw bychan at ei gilydd yn benderfynol fod angen papur bro yn Ninbych. Mae'r ffaith fod Y Bigwn yn parhau i oroesi yn brawf o lwyddiant y fenter.

Tros y blynyddoedd bu newid ymysg y golygyddion a'r cyfranwyr ond mae un nodwedd arbennig wedi parhau tros y 200 rhifyn, sef y cartŵn. Manteisiwyd ar y cyfle i anrhegu Huw Vaughan Jones am ei waith diflino yn llunio cartŵn bob mis trwy gyflwyno copi o'r Gwyddoniadur iddo fel arwydd o'n gwerthfawrogiad.

Yn dilyn bwffe a baratowyd gan Bobbie o'r Clwb Rygbi, lawnsiwyd yr atodiad yn swyddogol gan John Davies, un o'r golygyddion. Torrwyd cacen a wnaed gan Nerys Morgan gan Gwawr Cordiner a Gwenan Roberts, trysorydd ac ysgrifennydd Y Bigwn.

Diolchwyd i Nerys Davies, a fu yn bennaf gyfrifol am drefnu'r noson, a gofynnwyd am awgrymiadau ar gyfer nosweithiau cymdeithasol i'r dyfodol.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy