BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Be' wnawn ni â nhw?
Tachwedd 2005
A oes cefnogaeth i'r awgrym o symud meini'r orsedd o'u safle presennol yn Ninbych a'u hail godi ar y gylchfan ar gyrion y dre?
Y syniad yw rhoi lle amlycach i atyniad a anwybyddir ar hyn o bryd oherwydd ei leoliad.

Dadl y Dr Gwyn Thomas yw y byddai'n creu gryn argraff o'u gosod yn y llecyn yma, yn enwedig wrth ddod i'r dre' o gyfeiriad Rhuthun.

"Byddai'n olygfa drawiadol iawn", meddai, "hefo'r castell yn y cefndir ac yn ddi-os byddent yn sicr o ennyn diddordeb a chreu peth wmbredd o chwilfrydedd ymysg pobol ddŵad".

Yn ystod y drafodaeth yn Siambr y Cyngor fodd bynnag, mynegwyd amheuon gan sawl un ynglŷn ag ymarferoldeb y syniad ac anodd fyddai gallu dychmygu cynnal seremoni'r cyhoeddi a defodau eraill y Brifwyl ynghanol prysurdeb traffig ganol haf.

Yn ôl Mr Medwyn Jones, Clerc y Dre', dymuniad Pwyllgor Eisteddfod 2001 oedd na fyddent yn hoffi gweld y meini'n cael eu symud. Soniodd hefyd am y problemau posib ynglŷn â diogelwch a bod cwestiynau y dylid eu hystyried.

Ond yn y pen draw byddai'n rhad cael sêl bendith Gorsedd yr Eisteddfod cyn gwneud dim. Ysgwn i?


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy