BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
John Glyn yn paratoi i golbio'r bêl gydag Elis yn edrych arno'n wyliadwrus. Hyfrydwch y Gwir Golbiwr
Rhagfyr 2007
P'nawn Dydd lau yng Nghlwb Golff Dinbych pan y daw Last of The Summer Wine allan am gêm, John Glyn (JG) y capten, Will Ll Griffiths yn Second Mate ac yna Richard Snelson, Eifion Ll Jones ac 'El y bêl.

Pan ymunais i â Chlwb Golff Dinbych cefais fy synnu wrth ddod ar draws cynifer o Gymry Cymraeg oedd yn aelodau yno ac fe fu hyn yn ffordd dda o setlo i mewn yn gyfforddus.

Cefais gyfarfod nifer o gyn-ddisgyblion oedd yn ymarfer eu sgiliau taro pêl, ar ôl eu gwelel yn Twm yn taro pêl-droed neu daflu pêl rygbi, hyfryd oedd eu gweld yn awr yn taro pêl golff mor wych a'u clywed yn siarad Cymraeg ar hyd a lled y cwrs.

Heddiw hoffwn dalu teyrnged i un fu mor glen efo fi pan yn Bennaeth a nawr sydd yr un mor glen yn rhoi hyfforddiant golff i mi, a minnau yn rhy hen i ymateb.

Mae p'nawn Dydd lau yn y Clwb yn b'nawn pan y daw Last of The Summer Wine allan am gêm, John Glyn (JG) y capten, Will Ll Griffiths yn Second Mate ac yna Richard Snelson, Eifion Ll Jones a fi.

Mae pawb ohonom yn dilyn JG at y ti cyntaf' a byddaf i yn cael y fraint o ddal ei sigaret pan fydd yn taro'r ergyd gynta. Mae Wil yn taro pêl yn bell, ond am JG, mae pob wiwer yn sgrialu pan fydd hwn yn gafael yn y dreifar!

Un tro bu rhaid i ni ymddiheuro pan darodd JG un fwled a drafaeliodd dros 300 llath a glanio yn ddel wrth draed rhywun oedd ar fin pytio ar dwll 2.

Bu rhaid arafu i lawr ar ôl hyn rhag ofn i ni gael ein diarddel o'r cwrs, ond pwy fuasai yn meiddio bygwth JG, a fynta yn dal dreifar MAWR yn ei law dde?!

Mi yda ni gyd yn trio ein gorau i'w guro, drwy brynu clybiau drudfawr, a pheli sy'n mynd yn bell, and fo sydd ar y blaen o hyd. Mae Richard Snelson hyd yn oed wedi mynd am wersi preifat i'r Ariannin i geisio gwella ei swing, ond ddim John Glyn, dim ond iddo fe gael paced o Filter Tips yn ei boced ac Odliadur yn ei siaced does neb yn yr un cae â fo.

Mae wedi cael llwyddiant yng nghystadleuaeth yr Eisteddfod hefyd ac fe ddaeth yn drydydd yn Eisteddfod Casnewydd tu ôl i Derek Llwyd Morgan ac Alwyn Humphreys, ac mae hon yn gystadleuaeth go iawn, ddim fel y gêm bach da ni yn gael ar b'nawn Iau.

Mi glywais i genod Tai Clwyd yn dweud nad oedd fiw mynd i mewn i swyddfa JG pan oedd yn ymarfer pytio ar y carped short pile, dim ond gwrando tu allan i glywed sŵn y bêl yn taro cefn y mwg ar y llawr a JG yn gweiddi, "IESSSSS!!!" ar dop ei lais.

Os y byddwch yn pasio ar y ffordd i fyny am Henllan, gwnewch yn siwr eich bod yn rhoi eich troed i lawr yn y car, os y daw pêl wedi ei tharo gan John Glyn i'ch cyfeiriad, gobeithio mai mewn Tanc y byddwch chi a ddim mewn Ford Focus.

El y Bêl


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy