BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Y Maer Raymond Bartley a'i wraig Neges y Nadolig
Rhagfyr 2004
Neges Nadolig y Maer Raymond Bartley
"Adeg i ddathlu yw tymor y Nadolig ac i nifer o fobl, amser arbennig i fwynhau cwmni teulu a chyfeillion. Yr adeg yma o'r flwyddyn mae'n rhaid i ni beidio ag anghofio y rhai llai ffortunus na ni a hoffwn gymryd y cyfle yma i ddiolch i nifer o unigolion a chymdeithasau yn y dref, sydd wedi rhoi cymorth i'r rhai mewn angen i wneud y Nadolig yn adeg hapusach iddynt.

Dros y blynyddoedd diweddar mae tref Dinbych wedi cymryd camau sylweddol i atgyweirio nifer o'r adeiladau hanesyddol ac eleni wedi derbyn gwobr am waith o'r math yma ac mae rhaid llongyfarch y rhai fu yn ymwneud â'r gwaith ar eu cyrhaeddiad.

Y flwyddyn nesaf edrychwn ymlaen i Ddinbych unwaith eto fod yn yr amlwg pan fyddwn yn croesawu y BBC i'r dref - bydd y BBC yn lleoli eu hunain yn y dref am tua tri mis yn llywio eu rhaglenni am y gymuned.

Ar ran Cyngor Tref Dinbych a hefyd fy ngwraig, Dorothy, hoffwn ddymuno i holl drigolion y dref, Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd lewyrchus ac un yn llawn hapusrwydd gyda'r gobaith y bydd i bawb fwynhau iechyd, hapusrwydd a phob llwyddiant yn ystod 2005."


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy