BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Cinio Nadolig Clwb Darby a Joan, Dinbych, Mrs. Forster a'i gŵr yn y canol, yn y cefn Portread o Megan Forster (Megan Hughes) - Erw Salusbury
Weithiau, mae galwad o ran gwaith yn arwain at gyfarfod annisgwyl hefo rhywun arbennig o ddiddorol! Yn gynharach eleni, cefais gyfle i alw hefo Mrs. Forster, Erw Salusbury.

Ond canfod ei bod yn Gymraes sydd wedi byw yn y dref ers 1968, ac sydd â chysylltiadau cryf iawn â Dinbych cyn hynny. Fe'i ganwyd yn Rockferry - ei thad o Ynys Môn, a'i dad ef yn Weinidog a'i hewythyr yn gyn brifathro yn y Coleg Diwynyddol yn Aberystwyth (Hywel Harris Hughes - enw iawn i'r swydd).

O ochr ei mam yr oedd y cysylltiadau hefo Dinbych. Yr oedd taid Mrs. Forster yn flaenor yn y Capel Mawr ac yn berchen Cwmni glo "Jones a Wynne".

Gweithio gyda Ken Dodd
Bu Megan Forster (o dan yr enw Megan Hughes) yn gantores yn y "Neuaddau Cerdd" (Music Halls) am flynyddoedd gan ymddangos yn ei thro hefo enwau fel Hetty King, Josef Locke a Donald Peers ac hefo Ken Dodd ar dechrau ei yrfa.

Gan ei bod yn byw yn agos at ei gartref, bu'n prynu offer glanhau gan Ken, yn ogystal â chanu gydag ef wedyn.

Un a fu'n hyfforddi Mrs. Forster oedd Furness Williams o Rhuthun oedd â

Bu Megan Forster yn actio yn ogystal â chanu, ac yr oedd mewn cynhyrchiad La Vie Parisienne oedd yn cynnwys Patricia Routledge ("Mrs. Bucket") yn y cast - yn ei joben gyntaf.

Y mae wedi cadw cysylltiad hefo sêr y presennol hefyd. Bu'n gweithio hefo'r "Southlanders", grwp oedd yn cynnwys tad Gary Wilmot a bu'n llythyru hefo Garry o ran gwybodaeth am ei dad.

Wedi dros ugain o flynyddoedd o ganu proffesiynol, trodd Mrs. Forster at waith "Ymchwil Marchnata" a chael y gwaith hwnnw yr un mor ddiddorol.

Bu ei diweddar wr, Ronald Forster, yn organydd yn Eglwys Bodelwyddan am tua deng mlynedd a bu hithau yn canu yn yr Eglwys, mewn cartrefi henoed ac mewn aml i gyngerdd elusennol, hyd yn gymharol ddiweddar.

Bu'n peintio lluniau ac yn ysgrifennu a chynhyrchu dramâu gan gynnwys rhai yn Neuadd Bentref Trefnant yn y 1970au gan ennill yr ail wobr drwy Gymru yn Eisteddfod Gadeiriol Jiwbili Sefydliad y Merched yn 1975, wedi cael cyntaf yn Sir Ddinbych.

Y mae Mrs. Forster yn parhau yn wraig fywiog a brwdfrydig yn ei 80au, a'i hymddangosiad o bwys arbennig iddi - rhan o'i phrofiad fel perfformwraig. Nid ydym yn aml yn ymwybodol o'r cymeriadau neilltuol o ddiddorol sy'n byw yn ein plith.

E.D.J.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy