BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Criw Antur Liwt Antur Liwt yn Eirianfa
Os buoch chi yn nhref Dinbych yn ddiweddar tua phedwar o'r gloch mae'n eithaf posibl y gwelsoch chi griw o blant neu bobl ifanc Cymraeg eu hiaith o gwmpas y lle, rhai ohonyn nhw wedi dod o gryn bellter. Y tebygrwydd yw eu bod ar eu ffordd i Eirianfa ar gyfer eu gwersi gydag Antur Liwt.

Yn ystod y ddwyawr y maent yno cânt gyfle i gael hyfforddiant mewn drama, defnyddio'r llais a symud.

Bob nos Lun mae pobl ifanc o ysgolion uwchradd Glan Clwyd, Brynhyfryd, Maes Garmon, Y Creuddyn, Dyffryn Conwy a'r Berwyn yno. Nos Fawrth mae plant oedran Blwyddyn 6 yno (plant sydd ar eu blwyddyn olaf yn yr ysgolion cynradd), plant Blwyddyn 5 ar nos Fercher a phlant Blwyddyn 3 a 4 ar nos Iau.

Fe ddaw'r plant cynradd o ysgolion Twm o'r Nant, Pen Barras, Y Llys, Prestatyn, Gwenffrwd, Treffynnon, Prion, Rhydgaled, Tremeirchion, Pentrecelyn, Gwyddelwern, Llangwm, Bro Cernyw, Bro Aled, Llansannan, Betws yn Rhos, Henllan a Llannefydd.

Gafael yn nychymyg plant
Mae'n amlwg fod Antur Liwt wedi gafael yn nychymyg llawer o blant a rhieni'r ardal gyda tua 170 ohonynt i gyd, a llawer o'u rhieni'n aros i siopa yn y dref, yn mynychu'r llyfrgell neu'r coleg newydd tra mae'r plant yn y gwersi.

Yn ystod yr wythnosau cyntaf hyn mae'r plant wedi bod yn dod i adnabod ei gilydd a'u tiwtoriaid.

Mae adeiladu perthynas ac ymddiriedaeth yn cymryd amser, wrth gwrs, ond maent hefyd wedi bod yn ymarfer rhai sgiliau sylfaenol cyn symud ymlaen i weithgareddau a pherfformiadau mwy cyhoeddus ac uchelgeisiol. Mae nosweithiau agored wedi cael eu cynnal ar gyfer y rhieni a'u ffrindiau ddechrau Rhagfyr.

Holiadur i weld yr ymateb
Yn ddiweddar gwahoddwyd y plant a'u rhieni i lenwi holiadur (yn gwbl ddi-enw) er mwyn i'r pwyllgor gael gweld beth oedd yr ymateb i waith yr wythnosau cyntaf a'u helpu i drefnu ar gyfer y dyfodol. Dyma rai o'r sylwadau:

"Rwy'n mwynhau cymryd rhan yn y canu, dawnsio ac actio. Rwyf hefyd yn mwynhau cyfarfod plant eraill o'r ardal."

"Rydw i wedi gwneud ffrindiau newydd yn Antur Liwt. Rydw i'n licio dysgu pethau gwahanol a chwarae gemau."

"Yr actio yw'r gorau. Mae'r canu yn iawn ond mae'r dawnsio yn "bril".

"Rydw i'n hoff iawn o ddrama a dawns ond hefyd yn hoffi'r ffaith ein bod yn cael cyfarfod ffrindiau newydd o ysgolion gwahanol."


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy