BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Y pedwar fu'n rhedeg Teulu Twymgalon
Mehefin 2009
Yng nghanol mis Mai, rhedodd y tri brawd Gareth, Dylan a Rhodri Luke Jones, ynghyd â Rhian, gwraig Rhodri , ras l0K ym Manceinion.

Aeth yr £1,200 a godwyd drwy garedigrwydd ffrindiau i ymchwil y galon.

Dywed y brodyr fod clefyd y galon yn lladd mwy o bobl ym Mhrydain bob blwyddyn nag y mae cancr.

Rydym i gyd yn euog o ddweud na fydd pethau fel hyn yn digwydd i ni, ond yn anffodus i Dylan yn 2005, cafodd wybod bod clefyd y galon arno ac yntau yn ddyn ifanc 32 oed.

Yn ffodus i Dylan - ac i filoedd o rai eraill sy'n dioddef clefyd y galon - mae gwaith ymchwil Sefydliad Prydeinig y Galon (British Heart Foundation) yn golygu bod yr hyn y gall llawfeddygon ei wneud y dyddiau hyn i wella'r cleifion yn anhygoel.

Ar Fedi 15fed 2005, cafodd Dylan lawdriniaeth yn Ysbyty Broad Green, Lerpwl, ysbyty mae gennym ni yng Ngogledd Cymru lawer i fod yn ddiolchgar amdano.

Erbyn Medi 16eg, sef y diwrnod canlynol, roedd gartref gyda'r teulu.

Roedd yr angioplasty yn llawdriniaeth rwydd iawn o dan anaesthetig lleol.

Gallodd wylio ei galon ei hun ar y sgrin tra roedd y llaw feddygon yn lledaenu'r arteri!

Felly, penderfynodd y brodyr a Rhian redeg ras l0k Manceinion i godi arian er mwyn cynorthwyo'r gwaith arbennig sy'n digwydd heddiw i achub bywydau fel un Dylan.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy