BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Sian Davies yng nhysgod Cradle Mountain Y crwydro'n dod i ben ..... am y tro!
Mehefin 2005
Adre ydw i erbyn hyn, wedi bod ar fy nhaith o gwmpas y byd.
Dw i wedi bod adre am fis, a ma hi'n teimlo braidd fel mod i heb fod i ffwrdd, yn enwedig gan mod i nôl yn gweithio yn Wrecsam hefyd! (Diolch i Cheryl am hynna!)

Felly mi feddyliais am sgwennu i roi'r pennod ola i chi, ac i wneud i mi fy hun deimlo'n well, yn gwneud rywfaint o hel atgofion da!

Ar fin gadael Awstralia o'n i pan nes i sgwennu ddwetha os dwi'n cofio'n iawn. Ynys Tasmania oedd fy stop ola' yn Awstralia. Ag am stop. Dwi'n hynod falch mod i wedi gwneud ymdrech i fynd dros y môr Tasman i'r ynys, sy'n edrych yn fechan ar y map, and mewn gwirionedd ma hi bron yr un maint â Lloegr! Lle bendigedig, yn hollol wahanol i ran fwya o'r tir mawr. Mae 'na fynyddoedd a choed yn llenwi'r ynys. Wnes i rentu car am fy neng diwrnod yno, a mi roedd yn bleser gyrru ar hyd ffyrdd hollol wag am oriau. Dwi'n gweld mwy o bobl ar y ffordd i Wrecsam bob bore!

Mi fues i o gwmpas yr ynys i gyd, dipyn o 'whistle-stop tour' ond digon i roi blas i mi. Es i am dro i waelod Cradle Mountain, ges i ddiwrnod yn crwydro a gwario ym marchnad Salamanca, oedd yn wych. Ges i ddiwrnod yn Port Arthur, lle cafodd nifer o'r conficts eu gyrru. Roedd yn brofiad diddorol iawn, yn enwedig mynd ar daith ysbrydion gyda'r nos. Welson ni ddim ysbryd diolch i'r drefn! Un o fy nyddiau ola yno, fues i yn Freycinet, un o'r parciau cenedlaethol, ag am dro ar hyd un o'r teithiau mwya bendigedig dwi erioed wedi ei weld. Traeth Cyfeillgar ('Friendliest Beach'), hollol wyllt, a lle bendigedig i fynd am dro am oriau heb weld neb arall.

Wedi treulio 10 diwrnod hyfryd yn Nhasmania, roedd hi'n amser hel pac yn ôl i'r tir mawr i bacio bob dim am y stop ola un ar y ffordd adre, sef De Affrica. Cape Town i fod yn fanwl. Wel, am ffordd i dreulio fy mhythefnos ola. Fedrwn i ddim fod wedi dewis lle gwell. Bwyd, gwin, tywydd, golygfeydd, ffantastic!

Es i fyny Table Mountain; gweld 12 Apostol De Affrica; i 'Cape of Good Hope', pwynt mwya De Orllewinol Affrica. Fues i ar daith o gwmpas gwindal ardal Stellenbosch oedd yn wych! Fues i hefyd ar daith i'r treflannau (townships), lle cafodd y bobl dduon eu gyrru yn ystod cyfnod apartheid. Ma hi'n anhygoel gweld sut mae rhai pobl yn byw - a ninnau yma'n cwyno am ddim. Yna, mi fues i am ddiwrnod i warchodfa natur lle welon ni jiraffs, zebras, springbok, buffalo, a 2 rhino ciwt iawn!

Ma'r crwydro wedi dod i ben am y tro, a dwi yn y lle gorau yn y byd...Adre!

Sian Davies


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy