BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Anna Janes Evans a'r Parch Jonathan Smith Cymorth Cristnogol
Mawrth 2010
Ar Nos Fawrth, Chwefror 16 cynhaliwyd y Noson Crempog flynyddol sydd wedi dod yn ach1ysur poblogaidd iawn a gwnaed elw o £287.50.

Croesawodd y Parch Jonathan Smith pawb i'r Capel Mawr a rhoddwyd croeso arbennig i Anna Jane Evans o Cymorth Cristnogol a roddodd anerchiad am y sefyllfa drist yn Haiti ar ôl y daeargryn.

Cyfeiriodd hefyd at haelioni pobol tref Dinbych ar ôl i £2154.87 gael ei anfon at yr apêl ar ôl Bore Coffi hynod o lwyddiannus a gynhaliwyd yn Eglwys y Santes Fair ar Ionawr 23.

Mwynhawyd paned chacennau ac wedyn crempogau wedi eu paratoi gan gyfeillion o Eg1wys y Santes Fair.

'Roedd Stondin Masnach Deg ac mae hyn yn bwysig os ydi tref Dinbych i gadw ei statws fel Tref Masnach Deg.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy